Cyfraddau diweithdra Cymru wedi disgyn i 4.1%

NS4C

Mae diweithdra yng Nghymru wedi gostwng 6,000 yn y tri mis o Ebrill 2021 – Mehefin 2021. 

Mae'r ffigyrau diweddaraf gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos bod nifer y bobl sy’n ddi-waith yng Nghymru bellach yn 62,000.

Er hynny, mae diweithdra wedi cynyddu 21,000 o’i gymharu’r un cyfnod rhwng Ebrill a Mehefin 2020.

Mae’r ystadegau hefyd yn dangos bod 10,000 yn llai o bobl yn cael eu cyflogi yng Nghymru o’i gymharu â 2020. 

Am y ffigyrau’n llawn, cliciwch yma.