Heddlu yn ceisio mynd i’r afael â gwersylla anghyfreithlon

Fe fydd presenoldeb swyddogion yr heddlu a wardeiniaid atyniadau yng ngogledd Cymru yn cynyddu dros y penwythnos, yn ôl North Wales Live.

Daw hyn ar ôl i safleoedd Cyfoeth Naturiol Cymru, megis Parc Coedwig Gwydir, Tywyn Niwbwrch a Choed y Brenin weld cynnydd yn nifer yr achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol yno, gan gynnwys pobl yn aros dros nos ac yn gwersylla yn anghyfreithlon.  

O ganlyniad, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydweithio â Heddlu Gogledd Cymru i geisio mynd i'r afael â'r sefyllfa.

Darllenwch y stori'n llawn yma

Llun: Roj