Boris Johnson yn amlinellu llacio pellach i'r cyfyngiadau yn Lloegr

The Sun

Mae disgwyl i gyfres o fesurau yn cael eu llacio yn Lloegr ar 19 Gorffennaf wrth i Boris Johnson amlinellu ei gynlluniau am lacio'r cyfyngiadau yn y wlad.

Fe fydd penderfyniad terfynol yn cael ei gymryd am lacio'r cyfyngiadau yn Lloegr ar 12 Gorffennaf.

Fel rhan o'r newidiadau tebygol, fe fydd y rheidrwydd cyfreithiol i wisgo mygydau yn cael ei godi, fe fydd y cyngor i weithio o adref yn cael ei ddiddymu ac ni fydd cyfyngiadau ar y nifer o bobl all gwrdd a'r rheol ar bellhau'n gymdeithasol yn parhau.

Ond, fe bwysleisiodd Prif Weinidog y Deyrnas Unedig nad oedd y pandemig ar ben ac na fyddai'n dod i ben ar 19 Gorffennaf chwaith, yn ôl The Sun.

Darllenwch y diweddaraf ar y cyfyngiadau yn Lloegr yma.

Llun: Pippa Fowles / Rhif 10 Downing Street (drwy Flickr)