Newyddion S4C

Honiadau betio: Y Ceidwadwyr ‘ddim yn cefnogi’ Craig Williams fel ymgeisydd

26/06/2024

Honiadau betio: Y Ceidwadwyr ‘ddim yn cefnogi’ Craig Williams fel ymgeisydd

Mae'r honiadau ynglŷn â betio ar ddyddiad yr etholiad wedi amgylchynu Craig Williams ers bron i bythefnos.

Mae'r Comisiwn Gamblo yn ymchwilio iddo ac ymgeisydd Ceidwadol arall.

Yn ystod y Senedd ddiwethaf roedd Craig Williams yn agos iawn at Rishi Sunak.

Yn Ysgrifennydd Preifat i'r Prif Weinidog wnaeth Mr Sunak ei ddisgrifio fel ffrind annwyl yn 2022.

"I don't know if you've holidayed in Wales or spent much time here.

"What do you think of when you think of Wales?"

"I think of my dear friend and PPS, Craig Williams who's sitting there."

Nawr, mae Mr Sunak wedi dweud ei fod e'n flin iawn gyda'r honiadau betio.

Heddiw, daeth cefnogaeth y Blaid Geidwadol i Craig Williams i ben.

Yn y Trallwng heddiw, doedd dim llawer o arwydd o unrhyw ymgyrchu ond a oedd Craig Williams yn ei swyddfa?

Dw i newydd siarad gydag aelod o staff Craig Williams yn ei swyddfa yn y Trallwng.

Dywedodd nad yw Mr Williams yma a nad yw am ymateb i ni ynglŷn â phenderfyniad y Blaid Geidwadol sydd wedi dweud yn dilyn ymholiadau mewnol na fydd y blaid yn ei gefnogi fel ymgeisydd yn yr etholiad.

Ond ar ei gyfrif X, wnaeth Mr Williams rhyddhau fideo wedi'i chyfeirio at etholwyr yn dweud bod e'n benderfynol o barhau i sefyll fel ymgeisydd.

"I committed an error of judgement, not an offence.

"I want to reiterate my apology directly to you.

"I'm fully cooperating with the routine inquiries for the Gambling Commission and I intend to clear my name."

Doedd Mr Williams ddim am wneud sylw ond roedd ymgeiswyr eraill yn yr etholaeth yn feirniadol iawn.

"Mae wedi cydnabod bod e wedi gwneud hyn.

"Allai ddim gweld sut gall o barhau fel ymgeisydd.

"Hyd yn oed petai'n sefyll, yr unig beth sy'n mynd i ddigwydd ar ôl y broses gyfreithiol, ydy bydd is-etholiad arall.

"Ai dyna 'dan ni eisiau o ddifri?"

"Mae'n hen bryd i Rishi Sunak wneud y penderfyniad yma.

"Gallai fe fod wedi gwneud y penderfyniad yma pythefnos yn ôl.

"Mae'n rhy hwyr i'r bobl sydd wedi pleidleisio yn y post."

"There's lots of disappointment here in Craig Williams.

"When you knock on the doors, this disappointment comes across clearly.

"It also speaks to a bigger issue.

"Rishi Sunak, the Prime Minister, failed to act decisively.

"He did not act soon enough."

Er nad oes ganddo gefnogaeth y blaid fydd enw Craig Williams dal ar y papur pleidleisio ac enw'r Blaid Geidwadol wrth ei ochr.

Os yw'n ennill, bydd yn aelod seneddol annibynnol.

"Y broblem fawr i Rishi Sunak yw bod e wedi colli ffrind agos. ond hefyd wedi colli dau o'i brif drefnwyr.

"Felly, mae'r ymgyrch wedi cael ei danseilio.

"Y cwestiwn mawr nawr ydy, a fydd hyn yn corddi pobl i bleidleisio?

"Mae llawer yn teimlo'n ddifater iawn am yr etholiad.

"A fydd hyn y cyflyru agwedd pobl oedd yn petrusu?"

Mae ymchwiliad y Comisiwn Gamblo i'r honiadau yn parhau a Craig Williams yn dweud ei fod e'n cydweithio.

Ychydig dros wythnos sydd i fynd cyn diwrnod y bleidlais pan ddaw effaith hyn oll ar benderfyniad yr etholwyr ym Maldwyn a Glyndŵr yn gliriach.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.