Newyddion S4C

Beirniadu Nigel Farage am ei sylwadau am y brwydro yn Wcráin

22/06/2024
Farage (PA)

Mae Syr Keir Starmer a Rishi Sunak wedi condemnio Nigel Farage am ei honiad fod y Gorllewin wedi achosi ymosodiad Rwsia ar Wcráin.

Dywedodd y Prif Weinidog Mr Sunak fod arweinydd Reform UK yn “hollol anghywir a dim ond yn chwarae i ddwylo Putin”.

Galwodd arweinydd y Blaid Lafur, Syr Keir, y sylwadau’n “warthus” a dywedodd y dylai unrhyw un sy’n sefyll ar ran y Senedd ddweud yn glir mai Rwsia yw’r ymosodwr yn y sefyllfa dan sylw.

Honnodd Mr Farage mai'r Gorllewin oedd wedi “ysgogi’r rhyfel hwn”, wrth gysylltu NATO ac ehangu’r Undeb Ewropeaidd yn y degawdau diwethaf a’r gwrthdaro yn nwyrain Ewrop.

Dywedodd hefyd mai “lol” yw'r awgrym bod pobol yn ei gefnogi oherwydd pa mor “bryfoclyd” yw ei ddaliadau. 

Fe wnaeth arweinydd Reform UK ymddangos ar raglen Panorama Interviews y BBC ddydd Gwener, yn dilyn darllediadau gyda'r cyflwynydd Nick Robinson ac arweinwyr pleidiau gwleidyddol eraill gan gynnwys Syr Keir Starmer o’r Blaid Lafur a Phrif Weinidog y Ceidwadwyr Rishi Sunak. 

Yn ystod y darllediad hanner awr, ailadroddodd Mr Farage ei gyhuddiad nad yw Mr Sunak - Prif Weinidog cyntaf y DU nad yw'n wyn - “yn deall ein diwylliant” a honnodd fod llywodraethau’r gorllewin wedi “ysgogi” ymosodiad Vladimir Putin ar yr Wcráin yn 2022. 

Dywedodd hefyd ei bod yn “gwneud synnwyr” i gleifion dalu eu meddyg teulu a hawlio’r arian yn ôl wedyn, wrth gael eu holi am agwedd ei blaid at y Gwasanaeth Iechyd. 

Ymgeiswyr

Pan ofynnwyd iddo am y “safbwyntiau gwirioneddol eithafol ac annymunol” a fynegwyd gan rai ymgeiswyr Reform UK, dywedodd Mr Farage: “(Rydym wedi cael) llawer iawn o ymgeiswyr yn cael eu twyllo yn y ffordd fwyaf rhyfeddol gyda dyfyniadau’n cael eu tynnu allan o’u cyd-destun.” 

Ymddiswyddodd ymgeisydd Gogledd Orllewin Essex Grant StClair-Armstrong, sy'n sefyll yn erbyn Ysgrifennydd Busnes y Ceidwadwyr Kemi Badenoch, o'r blaid ar ôl iddi ddod i'r amlwg ei fod yn galw ar bleidleiswyr i ethol y BNP. 

Gollyngodd Reform UK Hugo Miller hefyd, oedd yn sefyll yn Horsham, ar ôl iddo bostio lluniau ar gyfryngau cymdeithasol o fan ym Miami yn cynnwys geiriau hiliol, a ddisgrifiodd fel rhai “doniol”, ac Andrea Whitehead, oedd yn sefyll yn erbyn canghellor cysgodol Llafur, Rachel Reeves, yng Ngorllewin Leeds a Pudsey.

Cafodd ei ffrwd cyfryngau cymdeithasol ei ddisgrifio gan Channel 4 News fel “rhestr hir o sylwadau sarhaus”. 

Honnodd Mr Farage cyn iddo gymryd rhan “nad oedd strwythur plaid genedlaethol” yn bodoli i Reform UK. 

Dywedodd: “Na, dydyn nhw ddim yno oherwydd fi. Na, na, na.” 

Ychwanegodd arweinydd Reform UK, a wasanaethodd fel llywydd anrhydeddus y blaid rhwng 2021 a Mehefin eleni ac sydd wedi’i restru fel un o’i gyfarwyddwyr yn Nhŷ’r Cwmnïau ers 2019: “Cafodd yr ymgeiswyr hyn eu recriwtio cyn i mi ddweud fy mod yn mynd i chwarae rhan egnïol yn y blaid ac a dweud y gwir, roedden nhw mor daer i bobl sefyll fel bod pobl yn sefyll ac yna fe wnaethom ni gyflogi cwmni fetio mawr nad oedd yn gwneud eu gwaith.” 

Pan ofynnwyd iddo a oedd wedi dweud “pethau ymrannol a phryfoclyd” a oedd wedi ysgogi ymgeiswyr i sefyll, dywedodd Mr Farage: “Lol, lol llwyr. 

“Wyddoch chi, rydw i'n siarad am bethau sy'n haeddu cael eu trafod.”

 
 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.