Newyddion S4C

Deifwyr yn ymuno yn yr ymdrech i ddarganfod Michael Mosley yng Ngwlad Groeg

07/06/2024
Symi (PA)

Mae deifwyr wedi ymuno yn yr ymdrech i ddarganfod y meddyg a'r darlledwr Michael Mosley sydd ar goll yng ngwlad Groeg.

Cafodd Dr Mosley, sy'n aml yn ymddangos ar raglenni fel This Morning, ei weld am y tro diwethaf ddydd Mercher.

Dywedodd heddlu Gwlad Groeg fod y darlledwr wedi gadael ei wraig ar draeth cyn cychwyn ar daith gerdded i ganol yr ynys.

Yn ôl y llu, cafwyd hyd i ffôn Mr Mosley lle’r oedd yn aros gyda’i wraig.

Y gred yn wreiddiol oedd ei fod wedi mynd ar goll tra'n cerdded ar hyd llwybr arfordirol - ond bellach mae lluniau cylch cyfyng yn awgrymu ei fod wedi cyrraedd tref gyfagos.

Mae llygaid-dystion hefyd wedi dweud wrth yr heddlu eu bod wedi ei weld mewn arosfan fysiau yn y dref.

Ailddechreuodd yr heddlu lleol chwilio amdano ar ynys Symi ddydd Gwener.

Mae'r heddlu a diffoddwyr tân wedi bod yn defnyddio dronau i geisio dod o hyd i Mr Mosley.

Deifwyr

Cadarnhaodd dirprwy faer Symi, Ilias Chaskas, wrth asiantaeth newyddion PA fod “deifwyr yn edrych yn y dŵr”, ac bod gwylwyr y glannau  wedi ymuno â’r ymdrechion achub.

Dywedodd llefarydd ar ran gwylwyr y glannau Symi: “Mae ein holl gychod patrôl yn chwilio … tua phump a hefyd mae’r holl gychod preifat, cychod masnachol yn gwybod am y digwyddiad ac maen nhw’n chwilio amdano hefyd yn yr ardal hon”

Dywedodd llefarydd ar ran y Weinyddiaeth Materion Morwrol a Pholisi Ynysoedd ddydd Gwener: “Rydym yn eich hysbysu bod Awdurdod Porthladd Symi yn cynorthwyo ymchwiliadau’r Heddlu Helenig, gan ddefnyddio patrolau o’r môr a llongau gweithredol sy’n patrolio’r ardal.”

Dywedodd llefarydd ar ran y gwasanaeth tân yng Ngwlad Groeg: “Mae’r chwilio’n parhau heddiw gyda saith diffoddwr tân, un drôn yn gwirio’r ardal ehangach, ac rydyn ni yn cydweithredu â Swyddfa Heddlu Helenig.”

Cadarnhaodd y llefarydd hefyd fod heddlu Gwlad Groeg yn defnyddio cŵn synhwyro wrth chwilio. 

Delwedd

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dramor: “Rydym yn cefnogi teulu dyn o Brydain sydd ar goll yng Ngwlad Groeg ac rydym mewn cysylltiad â’r awdurdodau lleol."

Mae Dr Mosley yn adnabyddus i wylwyr This Morning a The One Show am rannu cyngor ar sut i gadw’n iach ac yn heini.

Mae hefyd wedi ymddangos yn y gyfres BBC, Trust Me, I’m a Doctor ac ar y podlediad, Just One Thing.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.