Newyddion S4C

Awstralia yn gollwng achos yn erbyn X dros fideos o drywanu esgob

05/06/2024
Elon Musk

Mae Awstralia wedi rhoi'r gorau i frwydr gyfreithiol i dynnu lluniau o drywanu yn Sydney oddi ar lwyfan cyfryngau cymdeithasol X.

Cafodd ymosodiad ar yr esgob Mar Mari Emmanuel yn ystod gwasanaeth yn Eglwys Christ The Good Shepherd yn Wakeley ym mis Ebrill ei ffrydio’n fyw ar-lein.

Mae'r awdurdodau wedi dweud mai "ymosodiad terfysgol" oedd hwn. 

Yn sgil pryder y gallai'r fideos ysgogi trais pellach, fe wnaeth Comisiynydd e-Ddiogelwch Awstralia fygwth X a chwmnïau cyfryngau cymdeithasol eraill â dirwyon mawr pe na baent yn tynnu'r fideos i lawr. 

Roedd y Llys Ffederal wedi gorchymyn i X guddio’r fideos dros dro, ond gwrthododd y llwyfan i gydymffurfio gan ddweud nad oedd y gorchymyn yn ddilys.

Yn y pen draw, rhwystrodd X fynediad i'r fideo yn Awstralia.

Ond roedd y comisiynydd, Julie Inman-Grant, wedi gofyn i’r fideo gael ei dynnu i lawr yn fyd-eang.

'Anghyfreithlon a pheryglus'

Mewn datganiad ddydd Mercher, dywedodd Ms Inman-Grant bod gollwng yr achos yn “debygol o sicrhau’r canlyniad mwyaf cadarnhaol ar gyfer diogelwch ar-lein holl Awstraliaid, yn enwedig plant”.

“Ein unig nod a ffocws wrth gyhoeddi ein hysbysiad dileu oedd atal y ffilm hynod dreisgar hon rhag mynd yn firaol, gan o bosibl ysgogi trais pellach ac achosi mwy o niwed i gymuned Awstralia,” meddai.

Ychwanegodd Ms Inman-Grant ei bod yn cefnogi'r penderfyniadau yr oedd y Comisiynydd e-Ddiogelwch wedi'u gwneud.

Mewn datganiad ar X, dywedodd tîm Materion Llywodraeth Fyd-eang y cwmni eu bod yn "galonogol o weld bod rhyddid i lefaru wedi bodoli".

Roedd X wedi dadlau o’r blaen fod gorchmynion y comisiynydd yn “anghyfreithlon a pheryglus”.

“Mae gorchmynion dileu byd-eang yn mynd yn groes i union egwyddorion rhyngrwyd agored ac am ddim ac yn bygwth rhyddid i fynegi barn ym mhobman,” meddai.

“Roedd hwn yn ddigwyddiad trasig ac nid ydym yn caniatáu i bobl ei ganmol na galw am drais pellach,” ychwanegodd.

Llun: PA

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.