Newyddion S4C

Cymru 'yr ail wlad orau yn y byd am ailgylchu' medd astudiaeth

Ailgylchu

Mae Cymru eisiau cyrraedd y brig yn y byd o ran ailgylchu ar ôl dod yn ail mewn adroddiad a gyhoeddwyd ddydd Mercher, meddai’r gweinidog amaeth.

Mae Cymru ychydig y tu ôl i Awstria yn y safleoedd byd-eang a gyhoeddwyd gan gwmnïoedd ymgynghori amgylcheddol Eunomia Research and Consulting a Reloop.

Mae eu hadroddiad yn cael ei gyhoeddi i gyd fynd â Diwrnod Amgylchedd y Byd.

Mae’n edrych ar sut hwyl y mae 48 o wledydd yn ei chael wrth ailgylchu, gan gynnwys y gwledydd hynny sy'n cofnodi'r cyfraddau ailgylchu uchaf, a llawer o economïau mwyaf y byd.

Mae Gogledd Iwerddon yn 9fed, Lloegr yn 11eg a'r Alban yn 15fed ymhlith y 48 o wledydd sydd wedi cael eu cynnwys wrth gymharu'r cyfraddau.

Dywedodd Huw Irranca-Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig ei fod yn  “newyddion gwych” a’i fod yn “anelu at herio'r wlad sydd wedi cyrraedd y brig”.

 “Dw i'n sôn yn aml am y ffordd Gymreig o wneud pethau, ac mae'r ymdrech tîm sydd wedi arwain at y llwyddiant hwn heddiw yn un y dylai pob un fod yn haeddiannol falch ohono – da iawn Gymru!"

Y deg uchaf a’u cyfradd ailgylchu

1.) Awstria - 59%

2.) Cymru - 59%

3.) Taiwan - 53%

4.) Yr Almaen - 52%

5.) Gwlad Belg - 52%

6.) Yr Iseldiroedd - 51%

7.) Denmarc - 51%

8.) Slofenia - 50%

9.) Gogledd Iwerddon - 45%

10.) De Corea - 45%

  1. Dywedodd Alun Wyn Davies, rheolwr gyfarwyddwr cwmni ailgylchu AWD Group, ei fod yn falch bod “Cymru wirioneddol ar y map gyda’r ffigyrau hyn”.

“Mae’n gyflawniad aruthrol,” meddai.

“Mae'r rhan fwyaf o'r bobl sy'n gweithio yma yn dod o Gastell-nedd Port Talbot. 

“Dw i'n dod o'r ardal fy hun felly mae cyflogi pobl leol yn bwysig i fi, yn enwedig gyda'r sefyllfa bresennol yn Tata.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.