Newyddion S4C

‘Bron yn drychinebus’: Galw ar bobl i beidio â hedfan dronau at weilch Brenig

Bob Bach

Mae’r heddlu wedi galw ar bobl i beidio â hedfan dronau ger nyth gweilch Brenig ar ôl pryderon bod rhywun wedi codi ofn ar y fam a pheryglu bywyd un o’r cywion.

Fe gyrhaeddodd ‘Bob’, y cyw cyntaf sydd wedi deor yn y nyth ar Lyn Brenig eleni, ddydd Sul.

Ond dywedodd corff sy’n gwarchod y gweilch yno ei fod bron a chael “profiad trychinebus” a syrthio o’r nyth ar ôl i rywun hedfan drôn gerllaw.

Dywedodd tîm cefn gwlad Heddlu Gogledd Cymru eu bod nhw wedi dod ar draws dau berson yn hedfan drôn gerllaw.

“Newyddion gwych bod cyw cyntaf Gweilch y Pysgod wedi deor ym Mrenig a’i fod yn gwneud yn dda yn ôl pob sôn” medden nhw. 

“Fodd bynnag fe ddaethon ni ar draws dau berson yn hedfan drôn yn y cyffiniau.

“Ni chaniateir hedfan dronau yn Brenig heb awdurdod y rheolwyr. Yn amlwg, gallai defnyddio dronau ar yr adeg sensitif hon gael effaith andwyol ar yr adar.”

‘Ffodus’

Dywedodd Prosiect Dyfi Brenig bod Bob wedi cael “profiad annisgwyl a bron yn drychinebus yn gynharach heddiw”.

“Cafodd ei fam ei haflonyddu a hedfanodd oddi ar y nyth gan fwrw Bob bach i ochr arall y nyth,” medden nhw.

“Yn ffodus llwyddodd yr un bach i rolio/cropian yn ôl i ganol y nyth. Ffiw!

“Fe wnaeth rywun hedfan drôn gerllaw a llwyddodd Heddlu Troseddau Cefn Gwlad i’w hatal.

“Efallai mai hyn oedd y rheswm i’r fam gael braw ond nid ydym 100% yn siŵr o hynny.”

Llun: Bob yn cael ei daflu oddi ar ei echel gan ei fam.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.