Newyddion S4C

Dirwy i ddyn o Geredigion am fethu ag atal sŵn ei geiliog yn y nos

31/05/2024
ceiliog

Mae dyn o Geredigion wedi cael dirwy am fethu ag atal sŵn ei geiliog yn y nos.

Fe blediodd Christopher Wise, o Fetws Ifan, Castell Newydd Emlyn, yn euog i ddau achos o dorri Hysbysiad Lleihau Sŵn gan Swyddogion Diogelu'r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion. 

Anwybyddodd Mr Wise ganllawiau a roddwyd iddo 'dro ar ôl tro' gan y swyddogion, gan gynnwys cyfarwyddiadau i symud yr adar i ffwrdd o'r ffin ag eiddo cyfagos a sicrhau bod yr adar yn cael eu cadw o fewn adeiladau allanol addas a fyddai'n atal sŵn.

Wedi ymweliadau ym mis Hydref 2023, daeth Swyddogion Diogelu'r Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion i'r casgliad fod y sŵn ceiliog yn glir yn ystafelloedd gwely eiddo cyfagos gyda'r ffenestri ar gau. 

Ychwanegodd y swyddogion fod y sŵn yn digwydd yn 'aml iawn ar rhai adegau nad oedd cyfnodau heb sŵn o gwbl'.

Roedd digon o dystiolaeth i brofi nad oedd Mr Wise wedi cydymffurfio â'r Hysbysiad Gostwng yn ôl swyddogion.

Dywedodd Cadeirydd yr Ynadon wrth Mr Wise: "Rhaid i chi gymryd y gorchymyn hwn o ddifrif. Rydych chi wedi cael llawer o gyngor gan y Cyngor. Nid yw’n dderbyniol a rhaid i chi wneud rhywbeth am y sefyllfa."

Dywedodd y Cynghorydd Dywedodd Mathew Vaux, Aelod Cabinet Ceredigion dros Ddiogelu’r Cyhoedd: “Mae’r argyhoeddiad hwn yn dangos y bydd y Llys yn cefnogi ein hymdrechion i sicrhau bod ein trigolion yn gallu byw’n heddychlon yn eu cartrefi eu hunain. Roedd yr unigolyn hwn wedi’i rybuddio’n flaenorol am y lefelau sŵn a’r gofid yr oedd yn ei achosi i drigolion eraill ond fe’u hanwybyddodd.”

Fe fydd yn rhaid i Mr Wise dalu cyfanswm o £486 o ganlyniad i ddirwy o £240, gordal Llys o £96 a £150 o gostau Cyngor.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.