Newyddion S4C

Gwasanaethau brys yn ymateb i dân yng nghanol Aberystwyth nos Sul

27/05/2024
Tân Aber

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i Rodfa'r Gogledd yn Aberystwyth nos Sul wedi i dân gynnau mewn adeilad yno. 

Roedd mwg trwchus i'w weld ar y stryd fawr toc ar ôl 9 yr hwyr. 

Cafodd sawl brigad dân eu hanfon yno yn ogystal â'r heddlu a pharafeddygon. 

A hithau'n benwythnos gŵyl y banc, roedd yr ardal yn brysur gyda nifer mewn tai bwyta a thafarndai gerllaw. 

Cafodd y ffordd ei chau am rai oriau.

Cyhoeddodd Heddlu Dyfed-Powys yn ystod oriau mân y bore, bod y ffordd wedi ail agor.            

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.