Newyddion S4C

Apêl gan fam wedi i'w mab 20 oed ddiflannu yn Afon Gwy

23/05/2024
Jake Jones

Mae mam i ddyn ifanc a syrthiodd i mewn i Afon Gwy nos Lun yn apelio ar y cyhoedd am wybodaeth i helpu i ddod o hyd i'w mab.

Cafodd yr heddlu eu galw am 18.35 nos Lun yn dilyn adroddiad bod Jake Jones, 20 oed o Sedbury yng Nghas-gwent wedi mynd i mewn i’r afon.

Ymunodd y gwasanaethau brys, gan gynnwys gwylwyr y glannau a Chymdeithas Achub Ardal Hafren yn y gwaith o chwilio am Jake, ac mae'r gwaith wedi parhau gan swyddogion ar droed ac yn y dŵr dros y dyddiau diwethaf.

Gan apelio at y rhai sydd efallai â gwybodaeth, dywedodd mam Jake, Louise Jones: '"Fel teulu hoffem gadarnhau bod Jake Jones, 20 oed ac o Sedbury ar goll ar hyn o bryd. 

"Cafodd Jake ei weld ddiwethaf yn Afon Gwy ddydd Llun o gwmpas 18:00.

"Yn anffodus nid yw Jake wedi cael ei ddarganfod hyd yma. Rydym wedi'n dryllio ac yn dorcalonnus ac rydym yn gofyn i bawb edrych allan a chadw golwg am ein bachgen. 

"Hoffem ddiolch i'r holl wasanaethau brys am eu cefnogaeth barhaus."

Hoffai swyddogion yr heddlu glywed gan unrhyw un oedd yn yr ardal rhwng 17:00 a 18:30 ddydd Llun ac a allai fod â gwybodaeth am y dyn ifanc.

Maen nhw hefyd yn awyddus i glywed gan unrhyw un a oedd ar gwch neu a welodd gwch yn yr ardal dan sylw yn ystod y cyfnod hwn.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.