Newyddion S4C

Ail dai Gwynedd: 'Penderfyniad terfynol' yn fuan ar reolau cynllunio newydd

abersoch

Bydd “penderfyniad terfynol” yn fuan ar gyflwyno rheolau cynllunio newydd i fynd i’r afael ag ail dai a thai gwyliau i’w rhentu yng Ngwynedd.

Mae’r cyngor sir yn y broses o benderfynu dros fabwysiadu Cyfarwyddyd Erthygl 4, fydd yn mynnu bod pobl perchnogion eiddo yn cael caniatâd cynllunio cyn troi tŷ yn ail dŷ neu lety gwyliau tymor-byr.

Dywedodd y Cynghorydd Dafydd Meurig, aelod cabinet Cyngor Gwynedd dros yr amgylchedd bod tai gwyliau a lletyau tymor-byr eisoes yn cael “effaith sylweddol” ar allu pobl leol i fforddio cartrefi yn y sir.

Mae’r cyngor eisoes wedi cynnal ymgynghoriad a bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i Bwyllgor Archwilio Cymunedau ar Mai 16, ac yna bydd penderfyniad terfynol gan y cabinet fis nesaf neu fis Gorffennaf.

“Mae’r nifer sylweddol o dai yng Ngwynedd sy’n cael eu defnyddio fel ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr yn cael effaith sylweddol ar allu pobl y sir i gael mynediad i gartrefi yn eu cartrefi. Cymunedau,” meddai Dafydd Meurig.

“Cyflwynodd y cyngor ymchwil manwl i Lywodraeth Cymru yn amlygu’r angen i weithredu er mwyn cael gwell rheolaeth ar y sefyllfa.

“Mewn ymateb, mae’r Llywodraeth wedi cyflwyno cyfres o fesurau sy’n cynnwys diwygiadau i ddeddfwriaeth cynllunio sy’n caniatáu i awdurdodau cynllunio lleol fel Cyngor Gwynedd gyflwyno Cyfarwyddyd Erthygl 4 i reoli’r defnydd o dai fel ail gartrefi a llety gwyliau.

“Rydym yn ddiolchgar i bawb a roddodd sylwadau yn ystod yr ymgysylltiad cyhoeddus y llynedd.

“Mae’r holl ymatebion wedi derbyn ystyriaeth ofalus, a bydd y drafodaeth yn y pwyllgor craffu yn gyfle i aelodau gael golwg ar y gwaith hwn cyn cyflwyno adroddiad i gabinet y cyngor am benderfyniad terfynol.”

Ni fyddai'r newid yn berthnasol i dai sydd eisoes wedi eu troi yn ail dai neu’n llety gwyliau byr-dymor.

Os ydyn nhw’n bwrw ymlaen fe fyddai'r newid yn dod i rym yng Ngwynedd y tu allan i’r Parc Cenedlaethol o ddechrau mis Medi ymlaen.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn cynnal ymgynghoriad ar wahân o fewn ardal y parc.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.