Newyddion S4C

Rhybudd melyn o fellt a tharanau i rannau o Gymru

01/05/2024
Storm

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn ar gyfer mellt a tharanau i rannau o Gymru ddydd Mercher.

Bydd y rhybudd mewn grym yn rhai o siroedd de Cymru a’r canolbarth o 20.00 hyd at 8.00 fore Iau.

Mae disgwyl “glaw trwm gyda pheryg stormydd mellt a tharanau a llifogydd,” medden nhw.

Gallai hynny arwain at amodau gyrru anodd a chau rhai ffyrdd.

Mae yna siawns y gallai toriadau pŵer ddigwydd a gwasanaethau eraill i rai cartrefi a busnesau gael eu colli.

Mae siawns fach y gallai cartrefi a busnesau ddioddef llifogydd, gyda difrod i rai adeiladau oherwydd y dŵr, mellt yn taro, cenllysg neu wyntoedd cryfion.

“Os ydych chi’n eich cael eich hun y tu allan ac yn clywed taranau, ceisiwch ddod o hyd i loches gaeedig ddiogel (fel car),” meddai’r Swyddfa Dywydd. 

“Peidiwch â chysgodi o dan neu gerllaw coed, nac unrhyw strwythurau eraill a allai gael eu taro gan fellten. Os ydych ar dir uchel symudwch i dir is.

“Byddwch yn barod i rybuddion tywydd newid yn gyflym: pan gyhoeddir rhybudd tywydd, mae’r Swyddfa Dywydd yn argymell eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am ragolygon y tywydd yn eich ardal.”

Siroedd

Mae’r rhybudd yn effeithio ar y siroedd canolynol:

 • Blaenau Gwent

 • Penybont

 • Caerffili

 • Caerdydd

 • Sir Gaerfyrddin

 • Merthyr Tudful

 • Sir Fynwy

 • Castell-nedd Port Talbot

 • Casnewydd

 • Powys

 • Rhondda Cynon Taf

 • Abertawe

 • Torfaen

 • Bro Morgannwg

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.