Newyddion S4C

Achos llys prifathro yng Ngwynedd: Cyn-bennaeth addysg ‘heb gadw cofnodion’ o sgyrsiau

30/04/2024

Achos llys prifathro yng Ngwynedd: Cyn-bennaeth addysg ‘heb gadw cofnodion’ o sgyrsiau

Mae llys wedi clywed nad oedd cyn-bennaeth addysg Cyngor Gwynedd wedi cadw cofnodion o sgyrsiau allweddol roedd wedi eu cael gyda phrifathro sy’n wynebu cyhuddiadau o droseddau rhyw.

Mae Neil Foden, 66 oed, yn wynebu 20 cyhuddiad yn ymwneud â throseddau rhyw yn erbyn pump o blant, ac mae'n gwadu'r holl gyhuddiadau yn ei erbyn.

Clywodd yr achos llys yn flaenorol bod athro arall yng Ngwynedd wedi cysylltu â’r adran addysg i fynegi pryder fod Neil Foden yn rhoi ei hun mewn sefyllfaoedd “a allai fod yn niweidiol” i’w enw da.

Fore Mawrth roedd cyn-bennaeth addysg Cyngor Gwynedd rhwng 2017 a 2023, Garem Jackson (dde uwchben) yn rhoi tystiolaeth o flaen Llys y Goron yr Wyddgrug.

Fe holwyd Mr Jackson yn benodol gan fargyfreithiwr yr elyniad, John Philpotts am y camau gafodd eu cymryd gan yr adran addysg ar y pryd wrth ymateb i bryderon yr athro. 

Dywedodd Mr Jackson ei fod wedi cael cyngor gan swyddog diogelu plant yr awdurdod ar y pryd nad oedd angen ymchwiliad llawn gan nad oedd cyhuddiad penodol wedi ei gofnodi.

Er hyn, fe benderfynwyd bod angen “sgwrs swyddogol” gyda Mr Foden dros y ffôn, er mwyn ei atgoffa o “ymarferiadau da” prifathro.

Fe ddywedodd Mr Jackson hefyd wrth y llys nad oedd ganddo atgof pendant am rai o’r digwyddiadau yn ystod y cyfnod, gan nad oedd wedi cadw cofnodion ysgrifenedig o sgyrsiau a chamau a gymerwyd yn ymwneud â’r pryderon hyn.

Fe ofynnodd y Barnwr Rhys Rowlands i Garem Jackson: “Mr Jackson, fel Pennaeth Addysg Cyngor Gwynedd, a wnaethoch chi gadw unrhyw gofnodion o’r sgyrsiau yma efo Mr Foden?”

Ac fe ymatebodd Garem Jackson: “Dim cofnodion ysgrifenedig, naddo.”

Fe ddywedodd Mr Jackson ei fod wedi ildio ei swydd ym mis Medi 2023 am “resymau personol” a’i fod ar hyn o bryd yn ddi-waith.

Mae’r achos yn parhau.

Llun: Garem Jackson yn cyrraedd y llys. Inset, Neil Foden.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.