Newyddion S4C

Llofruddiaeth Trelái: Arestio dau ddyn

28/04/2024
Colin Richards

Mae Heddlu De Cymru wedi arestio dau ddyn ar amheuaeth o lofruddio Colin Richards yn Nhrelái ar ddechrau’r mis.

Cafodd y dynion, 26 ac 18 oed, ill dau o Gaerdydd, eu harestio yn ardal Stoke ac maen nhw yn y ddalfa, meddai’r llu.

Mae teulu Mr Richards wedi cael eu diweddaru ac yn dal i dderbyn cymorth gan swyddogion arbenigol.

Bu farw Mr Richards o Drelluest (Grangetown) wedi i’r gwasanaethau brys ymateb i alwad am ddigwyddiad yn ardal Heol-Y-Berllan a Heol Trelái yng Nghaerau ar 7 Ebrill.

Cafodd tair dynes, dwy sydd yn 43 oed ac un yn 28 oed, eu harestio ar amheuaeth o lofruddio a’u rhyddhau dan ymchwiliad.

Mewn teyrnged dywedodd teulu Colin Richards ei fod yn “dad, taid, mab, brawd, ewythr a chefnder hoffus ac yn ddyn teulu drwyddo draw. 

“Mae’n gadael saith o blant ar ei ôl a fydd yn gweld ei eisiau’n fawr gan ei fod yn rhan fawr yn eu bywydau.

“Er bod y golled yn ddwfn, bydd pŵer cariad a chyfeillgarwch bob amser yn goroesi. Fe fydd yn ein meddyliau a’n calonnau am byth.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.