Newyddion S4C

Llu heddlu annibynnol i ymchwilio i lofruddiaeth Stephen Lawrence

23/04/2024
stephen lawrence.png

Mae Heddlu'r Met wedi cytuno y bydd llu heddlu annibynnol yn ymchwilio i lofruddiaeth Stephen Lawrence. 

Daw hyn yn sgil galwadau gan fam Stephen, y Farwnes Doreen Lawrence, i ail-agor yr ymchwiliad. 

Fe gafodd Stephen ei ladd yn 18 oed ar ôl cael ei drywanu i farwolaeth mewn ymosodiad hiliol ar 22 Ebrill 1993 yn ne Llundain.

Fe gafodd methiannau cynnar y Met eu beirniadu gan yr Adroddiad Macpherson ym 1999, a ddaeth i'r casgliad fod y llu yn sefydliadol hiliol. 

Dim ond dau o lofruddwyr Stephen sydd wedi cael eu dedfrydu, sef Gary Dobson a David Norris. 

Yn 2020, daeth ymchwiliad y Met i ben, gyda'r llu yn dweud eu bod wedi ymchwilio pob trywydd posib. 

Yn gynharach, fe wnaeth y Met ymddiheuro i'r Farwnes Lawrence am dorri addewid i gynnig atebion. 

Dywedodd y Met eu bod yn "cydnabod" ei phryderon, ac y byddai llu annibynnol yn "adolygu ein hagwedd." 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.