Newyddion S4C

Deiniolen: Carcharu dyn am dagu ei bartner a’i bwrw gyda photel

04/04/2024
Luke Richard Roberts

Mae dyn wedi ei garcharu am dagu ei bartner yn fwriadol mewn ymosodiad yn Neiniolen yng Ngwynedd.

Cafodd Luke Richard Roberts sy’n 34 oed, o Stryd yr Eglwys Niwbwrch, ei garcharu am ddwy flynedd a chwe mis yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Mercher.

Roedd wedi bwrw ei bartner gyda photel a’i thagu nes ei bod yn anymwybodol yn yr ymosodiad ar Awst 22 y llynedd.

Fel rhan o'r ddedfryd mae hefyd wedi cael rhybudd ataliol i beidio â mynd i Ddeiniolen na chysylltu â neu fynd ar gyfyl ei ddioddefwr.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Saran Henderson: “Ni fyddwn yn goddef ymddygiad treisgar ac anfaddeuol tuag at fenywod.

“Rwy’n canmol dewrder y dioddefwr am gynorthwyo gyda’r ymchwiliad hwn.

“Nid yw’n hawdd codi llais yn dilyn digwyddiadau domestig, ond byddwn yn sicrhau unrhyw un y byddwn bob amser yn gwneud ein gorau glas i ymchwilio’n llawn i unrhyw adroddiad a dod â throseddwyr o flaen eu gwell.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.