Newyddion S4C

Teyrngedau i fachgen 'hyfryd' a fu farw mewn damwain ar ei feic fferm

01/04/2024
Marwolaeth fferm

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i fachgen 16 oed a fu farw mewn damwain tra roedd ar ei feic fferm. 

Gwyrodd beic Hector Eccles oddi ar y ffordd a glanio mewn car yn Worsthorne, Sir Gaerhirfryn tua hanner nos, nos Sadwrn.   

Chafodd teithiwr ar y beic - llanc 17 oed - ddim anafiadau difrifol, yn ôl yr heddlu.  

Mewn teyrnged, mae teulu Hector wedi diolch i bawb sydd wedi cysylltu â nhw yn cydymdeimlo, ac wedi cyhoeddi llun ohono ar ei fferm.  

“Dyma ein Hector ar ei fferm gyda'i anifeiliad, lle roedd wrth ei fodd” meddai'r datganiad.

Roedd yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Pendle. A dywedodd ei deulu ei fod hapusaf ar y fferm neu gyda'i ffrindiau yn y clwb ffermwyr ifanc.   

“Bydd Hector wastad yn ein meddyliau, a byddwn wastad yn cofio ein bachgen caredig a hyfryd,” meddai'r teulu. 

Mewn datganiad ar y cyfryngau cymdeithasol, dywedodd Clwb Ffermwyr Ifanc Pendle y bydd pawb yn hiraethu am Hector. 

“Mae pawb wedi torri'u calonnau wrth glywed ein bod wedi colli ein cyd ffermwr ifanc,” dywedodd y clwb.  

“Roedd Hector yn aelod brwd a oedd yn bresennol ym mhob cyfarfod ac yn cystadlu ar lefel rhanbarthol a chenedlaethol. 

“Wnawn ni fyth dy anghofio.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.