Newyddion S4C

Cyn-fyfyriwr Coleg Meirion-Dwyfor yn llywydd newydd ar undeb myfyrwyr

30/03/2024
Deio Owen

Cyn-fyfyriwr o Goleg Meirion-Dwyfor fydd Llywydd newydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru.

Cyhoeddwyd mai Deio Owen fydd y Llywydd newydd yng nghynhadledd flynyddol yr undeb yn Aberystwyth.

Fe fydd yn dechrau ei dymor yr haf hwn, a dywedodd y bydd yn gweithio i sicrhau bod myfyrwyr yn “cael y fargen orau posib”.

⁠Astudiodd Deio, o Abererch ger Pwllheli, ei bynciau Lefel A ar gampws Coleg Meirion-Dwyfor ym Mhwllheli a gwasanaethodd hefyd fel Llywydd Undeb y Myfyrwyr i'r coleg.

Graddiodd o Brifysgol Caerdydd y llynedd gyda Gradd yn y Gymraeg a Gwleidyddiaeth. 

Yn ddiweddar, fe’i penodwyd yn Is-Lywydd Iaith Diwylliant a Chymuned Cymru ar gyfer Undeb Myfyrwyr Caerdydd.

Ar ôl cael ei ethol yn Llywydd UCM Cymru, dywedodd Deio: “Dw i'n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau fy rôl newydd fel Llywydd UCM Cymru ym mis Gorffennaf. 

“Ar ôl bod yn Llywydd Undeb y Myfyrwyr yn y coleg a bellach yn gweithio fel swyddog llawn amser yn Undeb Myfyrwyr Caerdydd, dw i’n gobeithio gwneud y mwyaf o fy mhrofiad mewn addysg bellach ac uwch. 

“Rydyn ni ar drobwynt yn y sector addysg ôl-16 yng Nghymru, a dw i’n edrych ymlaen at sicrhau bod myfyrwyr ac undebau myfyrwyr yn cael y fargen orau posib.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.