Newyddion S4C

Disgyblion Ysgol Llanhari yn ddiogel wedi damwain bws yn Yr Almaen

26/03/2024
Bws Llanhari

Mae Ysgol Gyfun Llanhari yn sir Rhondda Cynon Taf wedi cyhoeddi bod eu disgyblion yn ddiogel wedi damwain bws tra roedd y criw ar eu ffordd i drip sgio yn Awstria. 

Digwyddodd y gwrthdrawiad ger tref Landau in der Pfalz yn ne’r Almaen. Roedd y criw ar drip sgio am wythnos, ac ar eu ffordd i Awstria.

Mewn neges ar gyfryngau cymdeithasol, mae neges gan yr ysgol wedi diolch i'r gwasanaethau brys yn yr Almaen. 

"Pawb yn iawn - diolch enfawr i wasanaethau brys yr Almaen. Mae gwytnwch ein disgyblion yn amlwg heddiw. #teulullanhari." 

Cadarnhaodd yr ysgol mewn datganiad ar y cyd â chwmni bws Davey Travel o Benybont ar Ogwr wrth Newyddion S4C bod digywddiad rhwng eu bws a lori yn ystod oriau mân y bore. 

"Mae'r holl deithwyr yn ddiogel ac wedi cael eu gweld gan y gwasanaethau meddygol. Chafodd neb ei anafu," meddai'r datganiad.

Ychwanegodd y datganiad fod pawb yn cael gofal gan wasanaethau cymorth yn lleol, a bod y criw yn aros i gael eu cludo i Awstria er mwyn parhau â'u trip sgio. 

"Mae pawb yn ddiogel ac rydym eisiau diolch i'r asiantaethau lleol am eu hymateb cyflym, " meddai'r llefarydd. 

Image
Ysgol Llanhari
(Llun: Ysgol Llanhari/Instagram)

Cafodd y grŵp o ddisgyblion ac athrawon “eu cefnogi” gan yr awdurdodau lleol yn yr Almaen wedi’r gwrthdrawiad, dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Rhondda Cynon Taf. 

Fe wnaeth cwmni bws Davey Travel drefnu i ddau fws arall deithio i’r ardal er mwyn cludo’r grŵp i’w lleoliad terfynol yn Awstria, ychwanegodd y cyngor. 

“Mae pennaeth Ysgol Llanhari mewn cysylltiad cyson â’r staff sy’n mynd gyda’r disgyblion ar y daith ac wedi rhoi sawl diweddariad i rieni a gofalwyr drwy gydol y bore.

“Mae’r staff wedi canmol y gwasanaethau brys am eu help gwych, a hoffai’r ysgol a’r cyngor ddiolch iddynt am bopeth maen nhw wedi ei wneud," meddai'r llefarydd.

Prif lun: www.swr.de

 

 

 

  

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.