Newyddion S4C

Awyren a blymiodd i'r ddaear yn y canolbarth 'heb drwydded hedfan ddilys'

15/03/2024
Maes awyr Trallwng

Nid oedd gan awyren fechan a blymiodd i'r ddaear yn y canolbarth y llynedd drwydded ddilys i hedfan ar y pryd, yn ôl adroddiad i'r digwyddiad.

Fe laniodd yr awyren ar dir fferm yn fuan ar ôl gadael maes awyr y Trallwng ychydig cyn 19:00 ar 13 Mehefin.

Fe ddioddefodd y peilot a theithiwr yn yr awyren anafiadau difrifol yn y digwyddiad.

Dywed yr adroddiad gan y Gangen Ymchwiliadau Damweiniau Awyr (AAIB) fod y ddamwain wedi digwydd yn fuan ar ôl i'r awyren esgyn o faes awyr preifat, pan oedd y tir yn gadarn a'r tywydd yn sych:

"Roedd cofnodion tywydd yn yr ardal yn dangos tymheredd ar yr adeg honno o tua 24°C gyda phwynt gwlith o 8°C...

"Dywedodd y peilot fod gwiriadau allanol a phŵer yn foddhaol cyn y daith."

'Anafiadau difrifol'

Ond yn fuan ar ôl gadael fe gollodd yr injan bŵer ac fe darodd yr awyren y ddaear. 

"Dywedodd y gwasanaethau brys a oedd yn bresennol fod yr awyren wedi dod i orffwys ar lwybr fferm. 

"Fe wnaeth y peilot a'r teithiwr, a oedd yn gwisgo harneisiau llawn, ddioddef anafiadau difrifol.

"Ni ddarparodd y peilot unrhyw wybodaeth bellach am achos posibl pam fod yr injan wedi colli pwer. "

Nododd yr AAIB nad oedd Trwydded Hedfan yr awyren yn ddilys ar adeg y damwain gan ei fod wedi dod i ben ym mis Mai 2022.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.