Newyddion S4C

Cyflwyno cynllun ar gyfer gwasanaeth trenau newydd rhwng Wrecsam a Llundain

14/03/2024
Wrexham Cyffredinol

Mae cyflenwr seilwaith trenau wedi cyflwyno cynllun ar gyfer gwasanaeth rheilffordd newydd rhwng Wrecsam a Llundain.

Yn ôl Alstom, fe fydd y cynllun arfaethedig yn cynnig teithiau uniongyrchol newydd, teithiau cyflymach a phrisiau mwy cystadleuol i deithwyr.

Y bwriad yw rhedeg gwasanaeth trên rhwng Wrecsam a Llundain Euston hyd at bum gwaith y dydd i’r ddau gyfeiriad o’r flwyddyn nesaf ymlaen. 

Bydd y gwasanaeth yn galw yn Gobowen, Yr Amwythig, Telford Canolog, Wolverhampton, Darlaston, Walsall, Coleshill Parkway, Nuneaton a Milton Keynes.

Bydd Avanti West Coast yn rhoi’r gorau i’w wasanaeth dyddiol presennol rhwng Yr Amwythig a Llundain ym mis Mehefin.

Enw'r cynllun yw Wrexham, Shropshire and Midlands Railway (WSMR), ac mae’n cael ei ddatblygu mewn partneriaeth â SLC Rail.

Bydd cais i redeg y gwasanaeth yn cael ei gyflwyno i’r Swyddfa Rheilffyrdd a Ffyrdd ddydd Iau.

Byddai'r WSMR yn gweithredu ar sail mynediad agored, sy’n golygu na fyddai’n derbyn unrhyw gymorthdaliadau ac yn ysgwyddo’r holl risg ariannol.

Mae Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru yn gweithredu o dan berchnogaeth gyhoeddus.

Dywedodd y Gweinidog Rheilffyrdd, Huw Merriman: “Gallai’r cynllun cyffrous yma gynnig gwell cysylltiadau i gymunedau ar draws Gogledd Cymru a Chanolbarth Lloegr, gan gynnwys gwasanaethau uniongyrchol i Lundain o’r Amwythig, Telford a Wrecsam. 

“Mae cystadleuaeth yn rhoi dewis i deithwyr ac yn codi safonau, a dyna pam rydym yn parhau i weithio gyda diwydiant i helpu i wneud y gorau o reilffyrdd mynediad agored.”

Alstom yw’r gweithredwr rheilffyrdd preifat mwyaf yng Ngogledd America.

Dyma fyddai'r tro cyntaf i'r cwmni redeg gwasanaeth yn y DU.

Llun: Comin Creu/El Pollock

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.