Newyddion S4C

Tywysoges Cymru yn ymddiheuro am olygu llun ohoni hi a'i phlant

11/03/2024

Tywysoges Cymru yn ymddiheuro am olygu llun ohoni hi a'i phlant

Mae Tywysoges Cymru wedi ymddiheuro am olygu llun teulu a gafodd ei gyhoeddi gan y teulu brenhinol i nodi Sul y Mamau.

Mewn datganiad, a gafodd ei arwyddo’n bersonol gan y Dywysoges, dywedodd: “Fel llawer o ffotograffwyr amatur, rydw i’n arbrofi gyda golygu o bryd i’w gilydd. 

"Rydw i eisiau ymddiheuro am unrhyw ddryswch a achoswyd gan y llun teuluol a rannwyd gennym ddoe. Gobeithio bod pawb sy’n dathlu wedi cael Sul y Mamau hapus iawn."

Ddydd Sul roedd rhai asiantaethau ffotograffiaeth ryngwladol wedi dweud na fyddan nhw yn defnyddio llun o Dywysoges Cymru oherwydd pryderon ei fod wedi cael ei addasu.

Dyma oedd y llun cyntaf o'r Dywysoges Catherine i gael ei rhyddhau i'r wasg ers iddi fod yn yr ysbyty ym mis Ionawr.

Fe gafodd y llun ei dynnu gan y Tywysog William yn Windsor yn gynharach yn yr wythnos.

Erbyn bore Llun roedd Getty Images, AFP, Reuters, Associated Press a PA wedi penderfynu peidio defnyddio'r llun gan nodi “anghysondeb o ran llaw chwith y Dywysoges Charlotte”.

Mae'r llun yn dangos y dywysoges yn eistedd i lawr, wedi'i hamgylchynu gan y Dywysoges Charlotte, y Tywysog Louis a'r Tywysog George.

Cafodd y llun ei gynnwys ar dudalennau blaen nifer o bapurau newydd a gwefannau cenedlaethol a’i ddefnyddio ar fwletinau newyddion teledu.

Ond, yn hwyr ddydd Sul, cyhoeddodd Associated Press ei bod am dynnu'r llun yn ôl.

"Wrth archwilio'n agosach mae'n ymddangos bod y ffynhonnell wedi trin y ddelwedd. Ni fydd llun arall yn cael ei anfon,"dywedodd llefarydd ar ran Associated Press.

Yn ddiweddarach fe benderfynodd asiantaethau eraill wneud yr un peth.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.