Newyddion S4C

Artist o'r gogledd yn peintio portreadau o'r digartref 'i gofio eu straeon'

10/03/2024
MURLUN WXM

Mae artist o Wrecsam wedi bod yn peintio portreadau o bobl ddigartref a chymeriadau lleol i gofio ac arddangos yr unigolion sydd wedi gwneud eu marc ar y gymuned.

Dywedodd Ady Medcalf, 74 oed, ei fod wedi gwneud gwaith gwirfoddol gydag elusen ddigartrefedd yn 2017, lle dechreuodd beintio portreadau o ffotograffau o bobl ddigartref yn yr ardal i adrodd eu stori a dangos bod ganddyn nhw “wyneb”.

Yna dechreuodd y taid i bedwar o blant beintio “cymeriadau Wrecsam”, rhai ohonynt wedi marw, er mwyn arddangos a choffau “wynebau adnabyddus” y ddinas.

Dywedodd Mr Medcalf ei fod yn anelu at beintio un neu ddau o bortreadau bob wythnos, gan rannu lluniau o'i waith ar grŵp Facebook lleol.

“Rwy’n meddwl ei fod yn croniclo’r bobl sydd yn Wrecsam, y cymeriadau yn Wrecsam,” meddai Mr Medcalf, sydd wedi ymddeol ar ôl gweithio mewn ffatri ers 18 mlynedd.

“Dechreuais wirfoddoli i elusen ddigartref a deuthum i adnabod y bobl ddigartref yn Wrecsam.

“Dechreuais eu paentio fel ffordd o ddangos bod gan y person sy'n eistedd yn y lôn, neu'n eistedd yn ffenest y siop, wyneb, gan fod pobl yn tueddu i edrych i ffwrdd oddi wrthynt pan fyddant yn mynd heibio.

“Yna fe wnes i ganolbwyntio ar y bobl yn nhafarnau Wrecsam, y bobl hŷn, chwedlau Wrecsam a’r wynebau adnabyddus, y cymeriadau.”

Ychwanegodd fod peintio wynebau’r rhai sy’n ddigartref yn caniatáu i eraill yn y gymuned “ddod i’w hadnabod”.

“Roedd yn ddiddorol oherwydd nid nhw yw’r bobl rydych chi’n meddwl ydyn nhw,” meddai.

“Mae ganddyn nhw i gyd stori ond dyw rhai pobl ddim eisiau gwrando – ond gwrandewais, eisteddais a’u paentio ac fe wnes i fwynhau.

“Mae pobl sydd wedi marw trwy ddefnyddio cyffuriau, er enghraifft, yn cael eu cofio ac mae’n dda.”

Llun: PA

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.