Newyddion S4C

Tair o siopau The Body Shop yng Nghymru i gau

29/02/2024
The Body Shop

Bydd tair o siopau The Body Shop yng Nghymru yn cau oherwydd fod y cwmni wedi mynd i'r wal. 

Mae'r gweinyddwyr wedi cyhoeddi rhestr o 75 cangen a fydd yn cau yn Y Deyrnas Unedig, yn ychwanegol i'r saith a gafodd eu cyhoeddi dros wythnos yn ôl.

Yn eu plith, mae siopau The Body Shop yng Nghaerfyrddin, Abertawe a Brychdyn, Sir y Fflint.  

Bydd cyfanswm o 489 o bobl yn colli eu gwaith ar hyd a lled y Deyrnas Unedig.  

Mae gan The Body Shop siopau ym Mhen-y- bont ar Ogwr, Caerdydd a Llandudno hefyd. Dyw'r canghennau hynny ddim wedi eu cynnwys ar y rhestr ddydd Iau.

'Cam pwysig' 

Pan ddatgelodd y gweinyddwyr eu bod wedi eu galw yn sgil trafferthion y cwmni, nodwyd y byddai'r busnes yn parhau i fasnachu trwy siopau ac ar-lein yn ystod y broses weinyddu.

Mewn datganiad, dywedodd y gweinyddwyr: “Mae The Body Shop yn parhau i gael ei arwain gan ei uchelgais i fod yn frand harddwch modern, deinamig, sy’n berthnasol i gwsmeriaid ac yn gallu cystadlu am y tymor hir.

“Mae creu busnes mwy ystwyth a sefydlog yn ariannol yn y DU yn gam pwysig tuag at gyflawni hyn.”

Y cefndir

Dyma yw’r trydydd tro i The Body Shop newid dwylo wedi i’w sylfaenydd, Y Fonesig Anita Roddick, werthu’r cwmni am y tro cyntaf yn 2006, a hynny flwyddyn cyn ei marwolaeth.

Fe brynodd cwmni rhyngwladol L’Oreal y busnes am £652m. Roedd nifer o bobl wedi gwrthod prynu eu cynnyrch ar y pryd, gan ddadlau fod moesau L’Oreal yn “groes” i hanfodion The Body Shop o beidio profi ar anifeiliaid.

Cafodd The Body Shop ei werthu eto i un o gewri’r byd colur, Natura o Brazil, yn 2017 am £880m. Fe brynodd Aurelius y cwmni am £207m ddiwedd y llynedd.


 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.