Newyddion S4C

Crwner yn poeni am 'ragor o farwolaethau' ymhlith cleifion yn y gogledd

22/02/2024
Arwydd bwrdd iechyd Betsi

Mae crwner yn poeni y bydd "rhagor o farwolaethau" yng Ngogledd Cymru os na fydd cleifion yn cael adolygiadau rheolaidd o'r meddyginiaeth mae nhw'n gymryd.

Gwnaeth Sarah Riley ei sylwadau mewn cwest i farwolaeth Teresa Bennett, 57 oed,  o Gaergybi oedd yn cymryd 13 math o feddyginiaeth adeg ei marwolaeth.

Roedd Ms Bennett wedi cymryd gorddos ddamweiniol o'r cyffur Fentanyl. Roedd ei dos o'r cyffur wedi aros yr un fath ers 2008.

Clywodd y cwest mai targed  Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr oedd i bob claf gael adolygiad o'u meddyginiaeth bob 12 i 15 mis. Ond mae'r Bwrdd yn dweud na fyddan nhw'n gallu cyrraedd y targed tan mis Mai 2025.

"Doedd yna ddim tystiolaeth i awgrymu nad oedd Ms Bennett yn glynu at ei meddyginiaeth," meddai'r crwner.

"Roedd practis meddyg teulu Ms Bennett yn cael ei reoli'n uniongyrchol gan y bwrdd iechyd. Mae'n arferol i fwrdd iechyd gwblhau adolygiad meddyginiaeth bob 12-15 mis, ond yn achos Ms Bennett, doedd y targed yna ddim wedi ei gyrraedd un waith ers 2015.

"Mae yna ddiffyg monitro a does dim proses safonol o adolygu meddyginiaethau yn unrhyw bractis meddygol sy'n cael ei reoli gan y bwrdd iechyd."

Ychwanegodd Ms Riley: "Mae 'na berygl o niwed os nad ydi adolygiadau meddyginiaeth yn cael eu cynnal yn rheolaidd, a mae 'na berygl o farwolaeth mewn achosion cymhleth fel achos Ms Bennett."

Dywedodd bod Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi cyhoeddi cynllun gwella, gyda'r bwriad o gyrraedd y targed erbyn  diwedd Mai 2025.

"Yn fy marn i, dydi hyn ddim yn ddigon cyflym, a rwy'n bryderus y bydd rhagor o farwolaethau," meddai'r crwner.     

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.