Newyddion S4C

Y Cenhedloedd Unedig yn rhybuddio bod diffyg maeth ymysg plant Gaza wedi 'cynyddu'n sylweddol'

10/02/2024
plentyn gaza.png

Mae'r Cenhedloedd Unedig wedi rhybuddio bod diffyg maeth ymysg plant ifanc yng ngogledd Gaza wedi cynyddu yn sylweddol, a bellach yn uwch na'r trothwy arwyddocaol o 15%.

Dywedodd asiantaeth cydgysylltu dyngarol yr UN, Ocha, bod mwy na hanner o'r ymgyrchyoedd cymorth i ogledd Gaza wedi cael eu hatal fis diwethaf, a bod yna ymyrraeth gynyddol gan luoedd Israel o ran sut a ble mae cymorth yn cael mynd.

Mae'n dweud fod amcangyfrif o 300,000 o bobl yn y gogledd heb fynediad i gymorth, ac yn wynebu risg gynyddol o newyn. 

Dywedodd hefyd fod byddin Israel "ar adegau yn gofyn am gyfiawnhad" ar gyfer faint o danwydd sydd i fod ar gyfer cyfleusterau iechyd, gan hefyd "osod cyfyngiadau ar faint o gymorth, gan gynnwys bwyd."

Dywedodd llefarydd ar ran asiantaeth filwrol Israel sy'n gyfrifol am gydlynu mynediad i gymorth yn Gaza fis diwethaf nad oes yna "unrhyw newyn yn Gaza."

Mae'r asiantaeth Cogat wedi dweud sawl tro nad yw'n cyfyngu ar faint o gymorth dyngarol sy'n cael ei anfon i Gaza.

Daw hyn wedi i bobl yn ninas ddeheuol Rafah baratoi i wynebu golygfeydd 'gwaelyd' pan fydd lluoedd Israel yn cyrraedd, wrth i bron i filiwn o bobl ddisgwyl i gael eu symud oddi yno. 

Dywedodd Prif Weinidog Israel Benjamin Netanyahu nos Wener ei fod wedi gorchymyn ei fyddin i ddatblygu cynllun ar y cyd i symud pobl o'r ddinas, sef yr ardal olaf lle mae pobl Gaza wedi dod o hyd i loches.

Oriau yn unig wedi'r datganiad, hu farw o leiaf 11 o Balesteiniaid mewn ymosodiad o'r awyr ar dŷ yn Rafah yn ôl adroddiadau.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.