Newyddion S4C

22 o ddefaid wedi marw ar fferm yn Llanefydd

Defaid meirw

Mae 22 o ddefaid wedi marw ar fferm yn Llanefydd ger Dinbych yn Nyffryn Clwyd. 

Dywedodd Tîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru fod hyn wedi digwydd rhywbryd rhwng 18:30 ddydd Llun a 08:30 fore Mawrth.

Does dim anafiadau gweledol i'w gweld ar y defaid ac mae'r heddlu yn amau fod ci wedi mynd i mewn i'r sied a gwthio'r praidd i mewn i gornel a'u cadw yno am dipyn o amser. 

Fe gafodd nifer o'r defaid eu mygu yn sgil hyn. 

Dywedodd y Tîm Troseddau Cefn Gwlad ei bod yn bosibl mai ci defaid oedd yn gyfrifol, er nad oes modd cadarnhau hynny.

Ychwanegodd y tîm eu bod yn pryderu y gallai rhagor o ddigwyddiadau tebyg ddigwydd, gan rybuddio ffermwyr yn Llanefydd i fod ar eu gwyliadwraeth.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.