Newyddion S4C

Y dadlau gwleidyddol yn parhau yn sgil colli swyddi Tata

23/01/2024
s4c

Fe deithiodd gweithwyr dur o Bort Talbot i San Steffan ddydd Mawrth er mwyn siarad ag Aelodau Seneddol am gynlluniau cwmni Tata i gael gwared â miloedd o swyddi.  

Mae pryder y bydd 2,800 o swyddi'n diflannu wrth i ffwrneisi Port Talbot gau.  

Fe gyfarfu arweinwyr undebau â'r arweinydd Llafur Syr Keir Starmer, cyn trafodaeth yn San Steffan ar ddyfodol y diwydiant dur.  

Dywedodd aelodau Llafur fod penderfyniad Rishi Sunak i beidio â chysylltu â Phrif Weinidog Cymru Mark Drakeford wedi'r cyhoeddiad yn "anghywir"  

Mynnodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru David TC Davies fod angen i Lywodraeth y Deyrnas Unedig ddod o hyd i ddatrysiad sy'n "dderbyniol i Tata" mewn ymgais i "arbed y nifer mwyaf posibl o swyddi."

Ychwanegodd: “Rwy'n deall yn llwyr pa mor ofnadwy yw'r newyddion hwn. Rwy'n deall bod pobl wedi eu llorio ym Mhort Talbot, y gymuned gyfan ac yn enwedig y rhai sy'n wynebu colli eu swyddi. Does neb yn gwadu hynny a does neb yn ffoi rhag hyn o gwbwl." 

Dywedodd Mr Davies: “Nid penderfyniad y Llywodraeth oedd cau'r ffwrneisi. Penderfyniad Tata oedd hynny yn sgil eu colledion." 

Ym Mae Caerdydd, fe fu Aelodau'r Senedd hefyd yn trafod cynlluniau Tata brynhawn Mawrth. 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.