Newyddion S4C

Storm Isha: Cyhoeddi rhybudd oren am wyntoedd cryfion i Gymru

19/01/2024
Gwyntoedd cryfion

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd oren am wyntoedd cryfion pan fydd Storm Isha yn taro Cymru ddydd Sul. 

Bydd y rhybudd mewn grym o 18.00 ddydd Sul hyd at 9.00 fore Llun.

Mae rhybudd melyn am law trwm hefyd wedi'i gyhoeddi ar hyd y wlad, a fydd yn para o 06.00 bore Sul hyd at 06.00 fore Llun.

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi rhybuddio y gallai’r tywydd garw beryglu bywyd, gyda disgwyl Tonnau mawrion ar hyd yr arfordir. 

Bydd disgwyl i’r gwyntoedd cryfion gyrraedd hyd at 80mya ar hyd yr arfordir, ond bydd gwyntoedd rhwng 50-60mya i’r mwyafrif o ardaloedd. 

Mae disgwyl i rai ffyrdd a phontydd fod ar gau, gyda’r gwyntoedd cryfion hefyd yn achosi oedi ar y ffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus.

Mae’r Swyddfa Dywydd yn annog unigolion i aros adref ddydd Sul ac i osgoi gyrru os oes modd gwneud hynny. 

Maen nhw hefyd rhybuddio y gallai difrod gael ei achosi i rai adeiladau a thai, ac i baratoi at golli cyflenwad pŵer am gyfnod. 

Siroedd

Mae’r rhybudd oren yn berthnasol i’r siroedd canlynol:

 • Blaenau Gwent

 • Pen-Y-Bont ar Ogwr

 • Caerffilli

 • Caerdydd

 • Caerfyrddin

 • Ceredigion

 • Conwy

 • Gwynedd

 • Ynys Môn

 • Merthyr Tudful

 • Sir Fynwy

 • Castell-nedd Port Talbot

 • Casnewydd

 • Sir Benfro

 • Powys

 • Rhondda Cynon Taf

 • Abertawe

 • Torfaen

 • Bro Morgannwg

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.