Newyddion S4C

Lluoedd Israel yn bresennol ym mhrif ysbyty Gaza

15/11/2023
Damage_in_Gaza_Strip_during_the_October_2023_-_38.jpg

Mae lluoedd Israel yn dweud eu bod wedi dechrau ymgyrch yn erbyn Hamas ym mhrif ysbyty Gaza.

Disgrifiodd yr IDF yr ymgyrch fel un 'wedi ei thargedu' ac o fewn 'ardal benodol' yn ysbyty Al-Shifa.

Mae'r IDF wedi galw ar holl aelodau Hamas sydd yn bresennol yn yr ysbyty i ildio ar unwaith. 

Mewn datganiad ar y cyfryngau cymdeithasol, dywedodd yr IDF: "Dros yr wythnosau diweddar, mae'r IDF wedi rhybuddio yn gyhoeddus dro ar ôl tro fod defnydd milwrol parhaus Hamas o'r ysbyty yn peryglu ei statws gwarchodedig o dan gyfraith ryngwladol.

"Ddydd Mawrth, dywedodd yr IDF wrth yr holl awdurodau priodol yn Gaza unwaith eto fod angen i'r holl weithgareddau milwrol ddod i ben yn yr ysbyty o fewn 12 awr.

"Yn anffodus, wnaethon nhw ddim."

Daw hyn wedi i UDA honni fod ganddynt dystiolaeth fod Hamas yn defnyddio ysbyty Al-Shifa er mwyn gweithredu gweithgareddau milwrol. 

Fe wnaeth Hamas ymateb i hyn drwy ei 'gondemnio'n gryf a gwrthod yr honiadau'.

Tra bod degau ar filoedd o bobl wedi ffoi o'r ysbyty, yn ôl amcangyfrifon ddydd Mawrth mae tua 650 o gleifion a 500 o staff yn parhau yno, ynghyd â thua 2,500 o Balesteiniaid sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.