Newyddion S4C

Braverman yn bytheirio wedi ei diswyddiad o'r Swyddfa Gartref

Braverman yn bytheirio wedi ei diswyddiad o'r Swyddfa Gartref

Mewn beirniadaeth ddi flewyn ar dafod, mae Suella Braverman wedi dweud fod y Prif Weinidog Rishi Sunak yn "wan" a'i fod yn "bradychu" ei addewidion ei hun. 

Ddiwrnod wedi iddi gael ei diswyddo fel Ysgrifennydd Cartref, rhybuddio fod amser yn prinhau ar gyfer y Ceidwadwyr, gan gyhuddo Rishi Sunak o fod yn "ansicr" ac nad oes ganddo'r gallu i arwain. Ychwanegodd fod angen newid llwybr ar frys.   

Yn ei llythyr mae Mrs Braverman yn dweud nad yw'r Prif Weinidog wedi gweithredu ar rai o brif addewidion y blaid.

Ychwanegodd ei fod wedi dibynnu ar "feddwl yn llawn hud a lledrith" yn hytrach na bod yn barod i  wneud "be bynnag sydd ei angen" er mwyn atal cychod bychain rhag croesi'r Sianel. 

Cafodd Suella Braverman ei diswyddo gan Rishi Sunak mewn gwlad ffôn fore Llun, ac wedi hynny, fe ad-drefnodd ei gabinet gan wahodd y cyn Brif Weinidog David Cameron yn ôl i'r llywodraeth fel Ysgrifennydd Tramor. 

Roedd yr Arglwydd Cameron yn ôl o amgylch bwrdd y Cabinet ddydd Mawrth am y tro cyntaf ers iddo ymddiswyddo fel prif weinidog a rhoi’r gorau i fod yn AS ar ôl colli refferendwm Brexit yn 2016.

Cyfaddefodd nad oedd dychwelyd yn y fath ddull yn “arferol” ond dywedodd ei fod eisiau cefnogi Mr Sunak trwy “swydd anodd ar amser caled”.

Dywedodd y cyn aelod seneddol Ceidwadol Guto Bebb wrth raglen Newyddion S4C fod penodiad yr Arglwydd Cameron yn syndod ond nid yn gwbwl annisgwyl. 

“Dio’m y tro cyntaf i mi glywad sibrydion y bydda fo efo diddordeb bod yn gyfrifol am bolisi tramor Prydain, ag felly mae’n debyg i rywun cymharol ifanc fod y cyfle i gael cyfle arall mewn gwleidyddiaeth ddim yn beth drwg i gyd wedi’r cyfan," meddai.

“Dwi’n meddwl mewn amryw o wledydd dydy’r syniad o wleidydd sydd ‘di bod yn Brif Weinidog yn dod yn ôl i swydd arall o bwys ddim yn beth dieithr.

“Felly efalla’ fod o ddim yn ddrwg o beth bod gwleidyddiaeth Prydain falla’n ymdebygu fwy i gwleidyddiaeth Ewropeaiadd na ma’ ‘di neud ers tipyn."

 

 

 

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.