Newyddion S4C

Pump o'r un teulu wedi marw mewn tân yn Llundain

13/11/2023
Tan Hounslow

Mae pum aelod o'r un teulu wedi marw ac mae un ar goll wedi tân mewn tŷ yng ngorllewin Llundain. 

Y gred yw mai plant oedd tri o'r rhai a fu farw.

Cafodd 10 injan dân a thua 70 o ddiffoddwyr tân eu galw i dŷ yn Hounslow am 22:26 nos Sul yn ôl Brigâd Dân Llundain. 

Bu farw'r pump o bobl ar llawr cyntaf yr adeilad yn y fan a'r lle. 

Gadawodd un dyn y tŷ cyn i'r gwasanaethau brys gyrraedd ond cafodd ei gludo i'r ysbyty yn ddiweddarach. 

Mae un person yn parhau ar goll. 

Roedd y tân o dan reolaeth erbyn 01:25 fore Llun, ac mae ymchwiliad yn cael ei gynnal i'r hyn achosodd y tân. 

Dywedodd Comisiynydd Tân Llundain Andy Roe: "Mae hwn yn ddigwyddiad hynod o drist ac mae ein meddyliau i gyd gyda theulu, ffrindiau a phawb sydd wedi eu heffeithio yn ystod yr amser anodd yma."

Llun: PA

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.