Newyddion S4C

Protest Palesteina: Heddlu'n gwrthdaro â phrotestwyr a gwrth-brotestwyr

11/11/2023
Y brotest

Mae'r heddlu wedi gwrthdaro â phrotestwyr a gwrth-brotestwyr yn Llundain ddydd Sadwrn wrth i orymdaith fawr o blaid Palesteina gael ei chynnal ar Ddiwrnod y Cadoediad.

Dywedodd yr heddlu eu bod nhw wedi arestio 82 o wrth-brotestwyr yn Tachbrook Street, Pimlico am darfu ar yr heddwch.

Yn hwyrach fe gyhoeddwyd eu bod nhw hefyd yn atal grŵp o 150 o brotestwyr o blaid Palesteina yn Grosvenor Place am danio tân gwyllt a gwisgo mygydau.

Dechreuodd y trafferthion cyn 11.00 wrth i Heddlu'r Met ddweud fod swyddogion wedi wynebu “agwedd ymosodol” gan wrth-brotestwyr cyn y gwasanaeth yn y Senotaff yn Whitehall.

Roedd grwpiau adain dde eithafol gan gynnwys yr EDL yn eu mysg.

Tua 12.30 dechreuodd 300,000 o bobl orymdeithio o Park Lane ger Hyde Park yn galw am gadoediad yn Gaza.

Ymgyrch Undod Palesteina oedd wedi trefnu’r brif orymdaith.

Image
Gwrth-brotestwyr yn cael eu harestio
Gwrth-brotestiwr a'r heddlu. Llun gan  Victoria Jones / PA.

Dywedodd y Prif Weinidog Rishi Sunak yn ddiweddarach ei fod yn condemnio gweithredoedd “treisgar, cwbl annerbyniol” gan grwpiau asgell dde eithafol a “chydymdeimlwyr Hamas” ar yr orymdaith o blaid Palestina.

Roedd Comisiynydd y Met Syr Mark Rowley wedi penderfynu peidio gwahardd yr orymdaith er gwaethaf gwrthwynebiadau Llywodraeth y DU. 

Fe wnaeth y penderfyniad hwn arwain at yr Ysgrifennydd Cartref Suella Braverman yn cyhuddo'r heddlu o ddangos “safonau dwbl” gan ddewis “ffefrynnau” rhwng gwahanol brotestwyr.

'Cymhleth'

Bydd bron i ddwyaith cymaint o swyddogion ar ddyletswydd yn Llundain dros y penwythnos - 1,850 o swyddogion ddydd Sadwrn a 1,375 ddydd Sul.

Dywedodd Heddlu'r Met y byddai swyddogion o heddluoedd eraill y DU hefyd ar ddyletswydd. 

Er bod camau diogelwch mawr yn digwydd yn flynyddol ar gyfer Penwythnos y Cofio, “mae eleni yn llawer mwy a mwy cymhleth nag o’r blaen,” meddai’r llu.

Dywedodd Heddlu’r Met: “Rydyn ni’n gwybod yr effaith y mae protestiadau parhaus, tensiynau cynyddol a throseddau casineb cynyddol yn eu cael ledled Llundain, a’r ofn a’r pryder y mae ein cymunedau Iddewig yn arbennig yn eu teimlo.

“Mae ganddyn nhw hawl i deimlo’n ddiogel yn eu dinas, gan wybod eu bod nhw’n gallu teithio ar draws Llundain heb deimlo ofn, braw neu aflonyddwch.”

Gwasgaru

Bydd parth gwahardd yn cael ei sefydlu gan ddefnyddio rhwystrau metel yn Whitehall, Horse Guards Parade, Maes Cofio Abaty Westminster ac ardaloedd perthnasol eraill. 

Y bwraid fydd i atal rhai ar yr orymdaith rhag ddod i mewn i'r lleoliadau hyn.

Bydd gan y Senotaff hefyd bresenoldeb heddlu 24 awr a fydd yn aros yn eu lle tan ddiwedd digwyddiadau'r Cofio, ddydd Sul.

Dywedodd y Met fod yn rhaid i’r orymdaith a’r holl areithiau ddod i ben erbyn 17:00.

Bydd parth gwasgaru yn ei le ar gyfer lleoliadau allweddol yng nghanol Llundain gan gynnwys Sgwâr Trafalgar a Piccadilly Circus hefyd.

Llun: PA

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.