Newyddion S4C

Rhybudd melyn am law i siroedd y de-orllewin a'r canolbarth ddydd Sul

29/10/2023
Glaw

Mae’r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd melyn am law trwm ar draws rhannau o dde orllewin a chanolbarth Cymru.  

Fe fydd y rhybudd mewn grym o 12:00 ddydd Sul ac fe fydd yn parhau tan 09:00 fore ddydd Llun.

Gall oedi fod yn debygol ar wasanaethau trên a bws, gyda disgwyl i deithiau gymryd mwy o amser. 

Yn ôl y Swyddfa Dywydd gallai rhai siroedd brofi cawodydd trwm gyda hyd at 50mm o law yn disgyn mewn mannau.

Mae'r rhybudd yn effeithio ar y siroedd canlynol: 

  • Castell-nedd Port Talbot 

  • Sir Benfro 

  • Powys

  • Abertawe

  • Sir Gaerfyrddin

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.