Newyddion S4C

Gwrthod cynlluniau i gau rhai o orsafoedd tân y gogledd

16/10/2023

Gwrthod cynlluniau i gau rhai o orsafoedd tân y gogledd

Mae cynlluniau i gau rhai o orsafoedd tân Gogledd Cymru wedi cael eu gwrthod gan yr Awdurdod Tân ac Achub.

Mae cynlluniau i leihau nifer y diffoddwyr tân yn ogystal â chael gwared ag un injan dân yng ngorsaf dân Wrecsam hefyd wedi cael eu gwrthod. 

Daw hyn wedi ymgynghoriad cyhoeddus a gafodd ei gyflwyno i aelodau'r awdurdod yn gynharach ddydd Llun ar fesurau i arbed arian i helpu Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i ymateb i alwadau yn gynt mewn ardaloedd gwledig.

Fe wnaeth 1,776 o bobl gwblhau holiadur yr ymgynghoriad am y ddarpariaeth gofal brys yn y dyfodol.

Roedd un o'r opsiynau yn cynnwys cael gwared â shifftiau nos yng ngorsaf dân y Rhyl a Glannau Dyfrdwy, gan adael dim ond staff ar-alwad i ymateb i alwadau 999.

Roedd Opsiwn 2 yn ystyried cael gwared â thair injan dân yn Wrecsam a diswyddo 22 o ddiffoddwyr tân. 

Roedd y trydydd opsiwn yn gyfuniad o'r ddau opsiwn cyntaf yn ogystal â chau gorsafoedd tân Abersoch, Biwmares, Cerrigydrudion, Conwy a Llanberis, a fyddai'n golygu y byddai 36 o ddiffoddwyr tân llawn amser, a 38 o rai ar alwad yn colli eu swyddi.

Yn dilyn y cyfarfod ddydd Llun, dywedodd Cadeirydd yr Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru, Dylan Rees: "Yn sgil y farn yn yr ymgynghoriad, fe wnaeth aelodau gytuno y dylai'r ffocws wrth symud ymlaen fod ar ddatblygu Opsiwn 1 sef yr unig opsiwn sydd ddim yn cynnwys lleihau swyddi diffoddwyr tân."

'Rhyddhad enfawr'

Dywedodd cynghorydd Plaid Cymru Becca Martin, a gychwynnodd y ddeiseb yn erbyn y cynlluniau yn Wrecsam, ei bod hi wrth ei bodd gyda'r penderfyniad i wrthod y mesurau "mwyaf eithafol".

"Roedd pobl wedi dychryn wrth feddwl am golli’r gwasanaeth hanfodol yma, yn enwedig wrth ystyried fod gorsaf dân Wrecsam yn derbyn 50% o'r galwadau ar draws y gogledd," meddai. 

Mewn datganiad ar y cyd, dywedodd gwleidyddion Plaid Cymru Liz Saville Roberts AS, Hywel Williams AS, Siân Gwenllïan AS a Mabon ap Gwynfor AS y byddai'r newyddion yn "rhyddhad enfawr" ar gyfer cymunedau Llanberis ac Abersoch.

Fe wnaeth Undeb y Frigâd Dân (FBU) groesawu cael gwared â "dau o'r tri opsiwn" ond dywedodd ei fod yn "parhau i wynebu lleihad sylweddol yn y ddarpariaeth o ofal tân yn y Rhyl a Glannau Dyfrdwy. 

Bydd cyfarfod yn cael ei gynnal ar 18 Rhagfyr pan fydd yr Awdurdod Tân ac Achub yn gwneud ei benderfyniad terfynol. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.