Newyddion S4C

Ffrainc i ddinistrio gwin wrth i alw amdano ostwng

Gwin

Mae Llywodraeth Ffrainc wedi neilltuo 200 miliwn Ewro (tua (£171m) i ddinistrio gwin sydd dros ben, er mwyn cefnogi cynhyrchwyr.

Daw hyn ymhlith problemau i’r diwydiant gwin, gan gynnwys lleihad yn y galw wrth i bobl yfed mwy o gwrw crefft.

Mae gor-gynhyrchu a’r argyfwng  costau byw hefyd wedi effeithio’r diwydiant.

Fe fydd rhan fwya’r €200m yn cael ei ddefnyddio i brynu stoc sydd dros ben.

Fel ymgais i fynd i’r afael â gor-gynhyrchu fe fydd arian ar gael hefyd i annog cynhyrchwyr i arallgyfeirio i gynnyrch eraill fel tyfu olewydd.

Dywedodd Llywodraeth Ffrainc eu bod nhw’n anelu i atal “prisiau rhag dymchwel er mwyn i gynhyrchwyr gwin ddod o hyd i ffynhonnell refeniw unwaith eto”.

Dywedodd gweinidog amaeth Ffrainc Marc Fesneau: “Mae’n rhaid i’r diwydiant edrych i’r dyfodol, meddwl am newidiadau defnyddwyr, ac addasu.”

Yn ôl Comisiwn Ewrop am y flwyddyn i fis Mehefin eleni, mae yfed gwin wedi gostwng 7% yn Yr Eidal, 10% yn Sbaen, 15% yn Ffrainc, 22% yn Yr Almaen a 34% ym Mhortiwgal.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.