Newyddion S4C

Mark Drakeford yn addo cynllun cymunedol ar ôl ‘trawma’ Trelái

26/05/2023
Gwylnos Trelai

Mae’r Prif Weinidog wedi addo creu cynllun cymunedol ar gyfer Trelái ar ôl wythnos o “drawma” i'r gymuned yno.

Daw wedi i Mark Drakeford gadeirio cyfarfod rhwng swyddogion cyhoeddus a chynrychiolwyr o gymuned Trelái ddydd Gwener.

Bu farw Harvey Evans, 15, a Kyrees Sullivan, 16, mewn gwrthdrawiad yn Nhrelái yng Nghaerdydd ychydig wedi 18:00 ddydd Llun. 

Fe wnaeth eu marwolaethau arwain at sawl awr o derfysg ac anhrefn a bellach mae naw o bobl wedi eu harestio.

Cafodd gwylnos ei chynnal yn ddiweddarach nos Wener mewn teyrnged i'r bechgyn, gyda channoedd o bobl yn rhyddhau balwnau i'r awyr.

'Cydymdeimladau'

“Wythnos yma, mae dau deulu yn galaru am eu meibion ​​ac mae pobol Trelái wedi profi trawma ar y cyd,” meddai Mark Drakeford.

“Mae fy nghydymdeimlad gyda theuluoedd a ffrindiau Harvey a Kyrees.

“Heddiw, cyfarfu cynrychiolwyr o'r gymuned leol ac asiantaethau cyhoeddus yn Nhrelái, gan gynnwys Gweithredu yng Nghaerau a Threlái, Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd.

“Rydym wedi cytuno i noddi menter ar y cyd ar lawr gwlad i greu cynllun cymunedol ar gyfer Trelái, er mwyn ymateb i anghenion hirdymor y preswylwyr. Bydd yn canolbwyntio ar gamau gweithredu a chanlyniadau i bobl Drelái.”

Roedd y Gweinidog Cyfiawnder Jane Hutt hefyd yn rhan o'r cyfarfod yn ogystal â'r AS dros Orllewin Caerdydd Kevin Brennan a Chomisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru Alun Michael.

Dywedodd yr heddlu eu bod yn parhau i ymchwilio i'r gwrthdrawiad a'r anhrefn a ddilynodd. 

Mae'r Swyddfa Annibynnol i Ymddygiad yr Heddlu wedi lansio ymchwiliad i "unrhyw ryngweithio" rhwng Heddlu De Cymru a'r bechgyn ifanc cyn y gwrthdrawiad. 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.