Newyddion S4C

Ymosodiad Arena Manceinion: 29% o oroeswyr ifanc ‘ddim wedi derbyn cefnogaeth’

22/05/2023
Bomio Manceinion

Nid yw bron i draean o’r bobl ifanc a wnaeth oroesi bom Arena Manceinion yn 2017 wedi derbyn unrhyw gefnogaeth broffesiynol.

Dyma gasgliad adroddiad newydd sydd wedi ei ryddhau chwe blynedd ers yr ymosodiad terfysgol.

Mae tri chwarter (75%) y plant a phobl ifanc gafodd eu heffeithio yn yr ymosodiad wedi’u hanafu’n seicolegol gan yr hyn a ddigwyddodd iddynt, dywed yr adroddiad.

Ond nid yw 29% o bobl wedi cael unrhyw gymorth seicolegol broffesiynol yn y chwe blynedd ers hynny, gyda phedwar o bob 10 o’r rhain yn dweud na chafodd ei gynnig iddyn nhw erioed.

Mae adroddiad Bee The Difference a gyhoeddwyd ddydd Llun, yn brosiect ymchwil gan, ac ar gyfer goroeswyr ifanc yr ymosodiad, mewn cydweithrediad â’r Ymddiriedolaeth Argyfyngau Cenedlaethol ac ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerhirfryn.

Cafodd 22 o bobl eu llofruddio a channoedd eu hanafu pan gafodd dyfais ei ffrwydro gan Salman Abedi mewn ymosodiad derfysgol hunanladdiad, yng nghyntedd Arena Manceinion ar ddiwedd cyngerdd Ariana Grande.

Fe wnaeth dros 200 o oroeswyr ifanc, oedd o dan 18 oed ar adeg yr ymosodiad, gymryd rhan yn yr ymchwil.

Dywedodd Dr Cath Hill, ymchwilydd arweiniol ym Mhrifysgol Caerhirfryn: “Mae’r canfyddiadau’n dangos y gall y weithred syml o wrando ar farn pobl ifanc wneud gwahaniaeth enfawr i’w lles, ac mae’n rhywbeth y gallai pob oedolyn mewn swyddi gofal fod yn fwy ystyriol ohono pe mae'r gwaethaf yn digwydd eto."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.