Newyddion S4C

Protest dros ddyfodol stadiwm Nantporth gan gefnogwyr CPD Bangor 1876

Newyddion S4C 20/05/2023
Nantporth

Mae cefnogwyr CPD Bangor 1876 wedi cynnal protest i fynegi eu dymuniad i chwarae yn stadiwm Nantporth.

Ar hyn o bryd, mae’r clwb yn anelu i godi o gynghrair Aran Gogledd Orllewin i’r Cymru North, sef ail haen pêl-droed yng Nghymru.

Ond os ydyn nhw’n sicrhau dyrchafiad, bydd rhaid iddyn nhw symud o’u cartref yn Nhreborth er mwyn chwarae mewn stadiwm sydd yn cwrdd â gofynion trwydded y gynghrair.

Mae’r clwb yn awyddus i symud i Stadiwm Nantporth, hen gartref CPD Dinas Bangor, ond mae pryderon ynglŷn â dyfodol y safle.

Mae'r cwmni sydd yn rhedeg safle Nantporth, cwmni cymunedol Nantporth CIC, yn ei rentu gan Gyngor Dinas Bangor, ac mae'r cyngor nawr yn bygwth cymryd camau cyfreithiol yn sgil dyledion hanesyddol o dros £60,000.

Oherwydd yr anghydfod, mae prif noddwyr Bangor 1876 wedi bygwth tynnu'u cefnogaeth yn ôl os bydd y clwb yn symud yma heb i'r sefyllfa newid.

Daeth grŵp o gefnogwyr Bangor at ei gilydd ddydd Sadwrn i roi pwysau ar Nantporth CIC i ildio rheolaeth o’r stadiwm.

'Anghydfod parhaus'

Mewn datganiad, dywedodd Cadeirydd y clwb, Glynne Roberts: “Mae’r cyffro y dyliwn ni deimlo gyda’r posibilrwydd o chwarae pêl-droed Haen 2 y tymor nesaf wedi ei leddfu gan yr anghydfod parhaus ynghylch rhedeg Stadiwm Nantporth.

“Yn y pen draw, mae angen inni aros am ganlyniad yr anghydfod rhwng Cyngor y Ddinas a CIC Nantporth.

Image
Fe wnaeth cefnogwyr CPD Bangor 1876 gynnal protest yn y ddinas ddydd Sadwrn.
Fe wnaeth cefnogwyr CPD Bangor 1876 gynnal protest yn y ddinas ddydd Sadwrn.

"Y cyfan rydyn ni'n ei ofyn yw’r gallu i chwarae yn Nantporth y tymor nesaf.

“Nid yw’n fwriad cymryd y stadiwm drosodd, dim ond i fod yn denantiaid, a gweithio i wneud Nantporth yn gartref haeddiannol i bêl-droed hŷn yn y ddinas.

“Fy ngweledigaeth yw i’r stadiwm fod yn gartref i dimau hŷn y dynion a’r merched, cartref y “teulu 1876”.

Mae Cyngor Dinas Bangor yn dweud na fyddent yn gwneud sylw pellach ar hyn o bryd. 

Yn ôl Nantporth CIC, maen nhw'n gobeithio trafod y sefyllfa efo'r cyngor yn yr wythnosau nesaf.

Bydd Bangor 1876 yn herio CPD Cefn Albion o gynghrair Adran Gogledd Ddwyrain ddydd Sadwrn nesaf, gyda’r enillydd yn ennill dyrchafiad i’r Cymru North.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.