Newyddion S4C

Carcharu dyn o Sir Gâr am ymosod ar ei bartner ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar

13/05/2023
Heddlu

Mae dyn ymosododd ar ei bartner ychydig wythnosau ar ôl cael ei ryddhau o’r carchar am yr un drosedd wedi cael ei garcharu eto. 

Fe wnaeth Anthony Marshall, 29, o Bencader ymosod ar ei bartner wrth ddrws siop ar ddydd Sadwrn 29 Ebrill – tair wythnos ar ôl iddo gael ei ryddhau o’r carchar am ymosodiad blaenorol ar yr un dioddefwr.

Roedd y dioddefwr yn betrusgar i wneud datganiad i'r heddlu yn erbyn Marshall gan fod ganddi ei ofn.

Mewn datganiad, dywedodd Heddlu Dyfed-Powys: "Gan gydnabod y risg iddi, dechreuodd ein swyddogion erlyniad ar sail tystiolaeth, a oedd yn golygu y gellid ymchwilio i’r digwyddiad heb fod angen holi’r dioddefwr na mynychu’r llys.

"Roedd lluniau teledu cylch cyfyng yn dangos yr ymosodiad yn glir, ynghyd â gwybodaeth a wnaed gan y dioddefwr pan ffoniodd 999 ac wrth siarad â swyddogion.

"Cyflwynwyd tystiolaeth glir o ofn y dioddefwr i Wasanaeth Erlyn y Goron, gan amlygu ei hofn o Marshall, a gyhuddwyd o ymosod trwy guro.

"Ymddangosodd yn Llys Ynadon Hwlffordd ar ddydd Mercher, Mai 3 – dim ond pedwar diwrnod ar ôl y drosedd – lle cafodd ei garcharu am 12 wythnos."

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.