Newyddion S4C

Cyhoeddi cynnig i sefydlu pwyllgor ymchwiliad Covid-19 arbennig i Gymru

04/05/2023
Cyfyngiadau Covid-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynlluniau i sefydlu pwyllgor ymchwiliad Covid-19 arbennig i edrych yn fanwl ar y ffordd y bu'n ymdrin â’r pandemig, yn dilyn cytundeb annisgwyl rhwng Llafur Cymru a'r Ceidwadwyr Cymreig ar y mater.

Mewn cynnig ar y cyd, a gyflwynwyd nos Fercher, cynigiodd y ddwy blaid sefydlu Pwyllgor Diben Arbennig ar gyfer Ymchwiliad Covid-19 Cymru i archwilio’r adroddiadau a gyhoeddwyd gan Ymchwiliad Covid-19 y DU.

Gwaith y pwyllgor fyddai nodi unrhyw fylchau “ym mharodrwydd ac ymateb Llywodraeth Cymru a chyrff cyhoeddus eraill Cymru yn ystod pandemig Covid-19 a ddylai gael eu harchwilio ymhellach”, meddai’r cynnig.

Mae’n dilyn ffrae hir am a ddylai Llywodraeth Cymru gynnal ymchwiliad cyhoeddus i’w hymateb ei hun i'r pandemig.

Mae’r Ceidwadwyr Cymreig a Phlaid Cymru wedi galw'n gyson am ymchwiliad o’r fath, ond pleidleisiodd Llafur yn unfrydol yn erbyn cynnig ar y cyd gan y gwrthbleidiau fis Tachwedd diwethaf.

'Cyfarfodydd'

Mae’n debyg bod y cytundeb diweddaraf hwn wedi dod ar ôl i “gyfres o gyfarfodydd” gael eu cynnal rhwng y Prif Weinidog Mark Drakeford ac arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies.

Dywedodd y Ceidwadwyr eu bod yn croesawu’r cyfaddawd “hanner ffordd”, ond dywedon nhw na fydden nhw’n rhoi’r gorau i’w galwadau am ymchwiliad cyhoeddus llawn.

Dywedodd Llafur ei bod yn iawn bod y penderfyniadau a gafwyd yn cael eu “craffu’n agored ac yn briodol”.

Mae Ymchwiliad Covid-19 y DU, sy’n cael ei gadeirio gan y Farwnes Hallett ac a sefydlwyd i archwilio ymateb y DU i’r pandemig, yn bwriadu cynnal tair wythnos o wrandawiadau cyhoeddus yng Nghymru ym mis Chwefror y flwyddyn nesaf.

Mae teuluoedd ac ymgyrchwyr wedi codi pryderon y bydd yr amser byr sydd wedi’i neilltuo ar gyfer rhan Cymru o’r ymchwiliad yn golygu nad yw camau gweithredu Llywodraeth Cymru yn cael eu craffu’n llawn.

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.