Newyddion S4C

S4C

Merch 15 oed wedi marw ar ôl cael ei tharo gan fws

NS4C 19/03/2023

Mae merch 15 oed wedi marw ar ôl cael ei tharo gan fws yn Birmingham.

Dywedodd Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr fod gyrrwr y bws yn helpu gyda'u ymholiadau i’r gwrthdrawiad yn Sheaf Lane, Sheldon, ychydig cyn 15:00 ddydd Sadwrn.

Bu farw'r ferch yn fuan ar ôl cyrraedd yr ysbyty.

Dywedodd Cwnstabl Gail Arnold, o uned ymchwilio i wrthdrawiadau difrifol Heddlu Gorllewin Canolbarth Lloegr: “Mae merch ifanc wedi marw’n drasig a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi ei theulu yn ystod y cyfnod anodd hwn.

“Rydyn ni’n gweithio i sefydlu’r amgylchiadau tu ôl i’r gwrthdrawiad ac rydyn ni’n awyddus i glywed gan unrhyw un oedd yn yr ardal ar y pryd, ac yn enwedig unrhyw un â lluniau camera dashcam.”

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.