Newyddion S4C

Gary Glitter yn dychwelyd i garchar wythnosau ers ei ryddhau

13/03/2023
Gary Glitter

Mae'r paedoffil Gary Glitter wedi ei alw'n ôl i'r carchar, ar ôl iddo dorri amodau ei drwydded.  

Cafodd y canwr pop 79 oed ei ryddhau fis Chwefror, ar ôl cael ei garcharu yn 2015 am ymosod yn rhywiol ar dair merch ysgol. 

Gadawodd y carchar yn Portland, Dorset, wedi wyth mlynedd o dan glo, sef hanner ei ddedfryd o 16 blynedd. 

Roedd Glitter, sef Paul Gadd yn ôl ei enw bedydd, yn gorfod cydymffurfio ag amodau ei drwydded wedi iddo gael ei ryddhau o garchar, ac roedd i fod i gael ei oruchwylio yn agos gan yr heddlu a'r Gwasanaeth Prawf.  

Dywedodd llefarydd ar ran y Gwasanaeth Prawf: “ Gwarchod y cyhoedd yw ein prif flaenoriaeth.

Dyna pam ry'n ni'n gosod amodau llym gydag unrhyw drwydded, a phan fo troseddwr yn torri'r amodau hynny, dyden ni ddim yn oedi cyn eu hanfon yn ôl i'r ddalfa."    

 

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.