Newyddion S4C

Tri rygbi.png

Apêl heddlu wedi i ymladd difrifol achosi llanast ar drên

NS4C 08/03/2023

Mae'r heddlu wedi rhyddhau lluniau fideo cylch cyfyng o dri dyn y maen nhw eisiau siarad â nhw mewn cysylltiad ag ymchwiliad i ymladd difrifol ar drên rhwng Caerdydd ac Abertawe. 

Fe wnaeth grŵp o ddynion ddechrau ymladd gyda'i gilydd wrth i'r trên gyrraedd gorsaf Castell-nedd am 18:45 nos Sadwrn, 4 Chwefror. 

Doedd dim modd defnyddio'r trên am gyfnod er mwyn i waed gael ei lanhau yn sgil yr ymladd. 

Mae Heddlu Trafnidiaeth Cymru yn credu bod gan y tri dyn yn y lluniau gwybodaeth ynglŷn â'r digwyddiad.

Mae'r heddlu wedi gofyn i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth i gysylltu yn syth. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.