Newyddion S4C

Save Whipsiderry Cliffs

Protestwyr yn gobeithio atal gwaith ar dai moethus sy’n bygwth 'difetha' traeth yng Nghernyw

NS4C 04/03/2023

Mae protestwyr yng Nghernyw yn ymgyrchu yn erbyn gwaith er mwyn adeiladu tai moethus uwchben traeth yno.

Ddydd Iau roedd 150 o bobol wedi ymgasglu gan ddweud y gallai’r gwaith adeiladu "ddifetha" eu traeth a gwneud difrod i gynefinoedd bywyd gwyllt.

Ddoe roedd protest arall gyda rhai o’r protestwyr yn eistedd ar y clogwyni a'r traeth wedi eu gwisgo fel môr-forynion.

Mae’r protestiadau wedi digwydd ar y traeth ger Tewynblustri (New Quay yn y Saesneg) ar arfordir y gogledd.

Roedd un o sêr Love Island, Lucie Donlan, ymysg yr rheini fu'n cefnogi'r protestwyr.

Mae gweithwyr yn bwriadu llenwi rhai o’r ogofau ar y traeth gyda cherrig a choncrid, gyda sêl bendith Cyngor Cernyw.

Dywedodd y datblygwyr Living Quarter Properties mai’r nod oedd adeiladu saith adeilad tri llawr moethus ar gyfer fflatiau ar frig y clogwyn.

Ond mewn datganiad dywedodd y grŵp Save Whipsiderry Cliffs mai eu prif nod oedd “atal y gwaith er mwyn rhoi cyfle i ystyried tystiolaeth bellach”.

Parhaodd y brotest ddydd Iau ddwy awr ond daeth i ben wrth i’r heddlu gyrraedd a derbyn cyfaddawd sef bod y protestwyr yn gadael a dim gwaith pellach yn digwydd y diwrnod hwnnw.

Mae Save Whipsiderry Cliffs wedi dweud eu bod nhw'n bwriadu parhau gyda'r brotest nes fod y gwaith yn cael ei atal yn gyfan gwbwl.

Llun gan Save Whipsiderry Cliffs.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.