Newyddion S4C

Cosbi dyn am ffilmio'i hun yn gyrru 150mya i lawr yr M4

09/02/2023

Cosbi dyn am ffilmio'i hun yn gyrru 150mya i lawr yr M4

Mae gyrrwr o Ben-y-bont ar Ogwr wedi ei ddedfrydu i 18 wythnos yn y carchar wedi ei ohirio ar ôl iddo uwchlwytho fideo o’i hun yn gyrru i lawr y draffordd ar gyflymder o 150mya.

Dywedodd yr heddlu fod Aaron Duffy, 29 oed, sydd bellach wedi ei wahardd rhag gyrru am ddwy flynedd, bron a cholli rheolaeth o’i gar Mercedes.

Mae’r fideo fer yn canolbwyntio ar sbidomedr y car cyn dangos ci bach yn gorwedd ar sedd y teithiwr.

Cafodd y fideo ei gyrru at GanBwyll gan aelod o’r cyhoedd a oedd wedi mynegi pryder.

Wrth wylio’r fideo roedd modd i'r heddlu weld lle ar yr M4 y digwyddodd y drosedd ac yna edrych ar y camerâu cylch cyfyng.

Dangosodd y fideo fod Duffy bron a bod wedi colli rheolaeth ar ei gar ar un cyfnod gan godi cwmwl o lwch a phridd.

Pleidiodd yn euog i yrru yn beryglus ac ymddangosodd o flaen Llys y Goron Caerdydd ar 2 Chwefror.

“Mae mynd dros y trothwy cyflymder a defnyddio ffôn symudol ill dau yn cyfrannu at ddamweiniau car,” meddai llefarydd ar ran yr heddlu.

“Roedd gwneud y ddau beth yr un pryd wedi rhoi pawb ar y ffordd mewn perygl ac fe allai fod wedi cael effaith torcalonnus ar deuluoedd.”

Newyddion diweddaraf

Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis i sicrhau eich bod chi'n cael y profiad gorau ar ein gwefan.