Newyddion S4C

Wrecsam v Notts County

Siom yn Wrecsam ar ôl methu derbyn buddsoddiad i'r Cae Ras

NS4C 19/01/2023

Mae arweinydd Cyngor Wrecsam wedi dweud ei fod yn “hynod siomedig” wedi i Glwb Pêl-droed y dref fethu allan ar fuddsoddiad o'r Gronfa Codi'r Gwastad. 

Cafodd y gronfa gan Lywodraeth San Steffan ei sefydlu yn 2020, gyda'r bwriad o wario £4.8 biliwn ar brosiectau ar draws y DU. 

Ond fe gafodd cais Cyngor Wrecsam ar gyfer arian i adnewyddu stad y Kop yn y Cae Ras ei wrthod. 

Mae gwaith wedi dechrau ar ddymchwel y Kop, gyda chynlluniau wedi'u cymeradwyo i adeiladu eisteddle ar gyfer 5,500 o gefnogwyr yn ei lle. 

Fe fydd y clwb yn ariannu rhan o'r prosiect, ond cafodd cais ei gwneud ar gyfer buddsoddiad ychwanegol o'r Gronfa Codi'r Gwastad. 

Dywedodd CPD Wrecsam ei fod yn "siomedig iawn" bod y cais yma wedi'i wrthod. 

Er hyn, mae'r clwb wedi dweud ei fydd yn chwilio am ffynonellau arall o fuddsoddiad er mwyn bwrw ymlaen gyda'r prosiect. 

"Nawr yw'r amser i weithredu Cynllun B ac er bod yna rywfaint o ansicrwydd yn y byr dymor, mae'r weledigaeth hir dymor yn edrych yn bositif," meddai Shaun Harvey, cynghorydd strategol ar gyfer bwrdd y clwb. 

Fe wnaeth arweinydd Cyngor Wrecsam, Mark Pritchard, hefyd ddweud ei fod yn "hynod o siomedig" bod y cais wedi'i wrthod. 

"Ni fyddwn yn rhoi'r gorau i'r cynlluniau uchelgeisiol yma ac fe fyddwn yn parhau i chwilio am ffynonellau arall o fuddsoddiad er mwyn ariannu'r prosiect." 

‘Anniogel’

Wrth i Lywodraeth San Steffan gyhoeddi rownd ddiweddaraf y buddsoddiad, mae sawl cais blaenllaw yng Nghymru wedi'u gwrthod. 

Fe wnaeth Cyngor Gwynedd wneud cais ar gyfer £40 miliwn o'r gronfa yn ystod yr haf y llynedd er mwyn adeiladu ffordd osgoi Llanbedr. 

Daw hyn wedi i Lywodraeth Cymru wneud tro pedol ar y cynlluniau gwreiddiol ar gyfer y ffordd osgoi o gwmpas y pentref ym mis Tachwedd 2021. 

Fe wnaeth y llywodraeth gyhoeddi yr oedd ei holl gynlluniau ffyrdd wedi'u hoedi yn sgil adolygiad o'u gwerth amgylcheddol. 

Er hyn, mae pobl leol wedi galw o hyd am ddatrysiad i broblemau tagfeydd Llanbedr, gyda nifer yn dweud ei fod yn "anniogel" i gerdded trwy'r pentref. 

Yn sgil y galwadau gan drigolion lleol, fe wnaeth Cyngor Gwynedd droi at San Steffan ar gyfer buddsoddiad i ariannu'r prosiect. 

Ond fe ddaeth cadarnhad ddydd Mercher yr oedd cais Cyngor Gwynedd ar gyfer yr arian wedi'i wrthod. 

Mae Newyddion S4C wedi cysylltu gyda Cyngor Gwynedd am ymateb.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.