Newyddion S4C

Yr Athro Jas Pal Badyal

Apwyntio Prif Ymgynghorydd Gwyddonol newydd Cymru

NS4C 11/01/2023

Mae'r Athro Jas Pal Badyal wedi'i benodi yn Brif Gynghorydd Gwyddonol newydd Llywodraeth Cymru. 

Fe fydd Yr Athro Badyal yn ymuno â Llywodraeth Cymru o Brifysgol Durham, lle bu'n athro yn yr adran Gemeg. 

Mae'n cymryd lle'r Athro Peter Halligan, a wnaeth ymddeol o'r rôl yn 2022. 

Pwrpas y swydd yw rhoi cyngor am wyddoniaeth i'r Prif Weinidog a gweinidogion y llywodraeth. Bydd hefyd yn gyfrifol am ddatblygu gallu Llywodraeth Cymru yn y maes a chefnogi gwaith ymchwil yng Nghymru. 

Wrth ymateb i'w benodiad, dywedodd Yr Athro Badyal ei fod yn "llawn cyffro" i ddechrau'r rôl newydd. 

"Rwy'n llawn cyffro i gael y cyfle hwn i gyfrannu tuag at feithrin economi sgiliau uchel, uwch-dechnoleg, gan helpu i gael effaith gadarnhaol a lles i bobl Cymru," meddai. 

"Mae gan Gymru botensial fawr i ddod yn arweinydd byd o ran datblygiadau arloesol technolegol ac yn targedu rhai o'r heriau mwyaf sy'n wynebu dynoliaeth heddiw." 

Fe fydd Yr Athro Badyal yn dechrau yn y swydd newydd ym mis Chwefror. 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.